Bankernas avskaffande av kontanter

Bankernas försämrade service slår hårt mot de mest utsatta grupperna i Sverige Handikappade-Sjuka och Äldre. Detta måste stoppas.
Tillskriver er som mycket aktiv i för berörd grupp i viktiga frågor i samhället och hoppas att ni vill ta upp denna fråga till diskussion i erat forum
Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem för många. Inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.
Diskussion har förts med aktuell bank, och tidigare även med Sveriges riksbankschef Stefan Ingves svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering .
Men eftersom dessa diskussioner har förts utan större förståelse från vare sig Riksbanken eller andra banker och eftersom ett kontantlöst samhälle drabbar de mest utsatts grupper i vårat samhälle så som handikappade, äldre och sjuka, och eftersom dessa diskussioner inte har lett någon vart i någon positiv riktning, är det dags att Sveriges handikapporganisationer enar sig i ett skarpt uttalande riktat mot bankernas agerande och överlämnar ett sådant uttalande /en sådan protest till så väl Sveriges Regering som Sveriges Riksbank och Sveriges banker, och de4t brådskar eftersom raseringen och därmed diskrimineringen redan måste anses allt för långt framskriden
Ps Tacksam för svar och fortlöpande information i aktuell fråga då jag är engagerad så väl politiskt som i olika funktionshinderföreningar.

Skickat till Regeringen

Härnösand 2019-01-02

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Bankernas upphörande med kontanter slåt hårt mot de mest utsatta grupperna i samhället

Bankernas försämrade service slår hårt mot de mest utsatta grupperna i Sverige Handikappade-Sjuka och äldre. Detta måste stoppas.
Tillskriver er som mycket aktiv i för berörd grupp i viktiga frågor i samhället och hoppas att ni vill ta upp denna fråga till diskussion i erat forum
Bankerna i Sverige och därmed även i Härnösand har upphört med kontanthantering, detta har ställt till med omfattande problem för många. Inte minst för undertecknad, då jag och säkert flera med mig har svårt att se texten på bankomatera. Dessutom utgör bankomaterna en osäker hantering av kontanter för mig som medborgare, och då vårat samhälle är ett samhäller som skall vara tillgängligt för alla, och då detta gäller alla samgällsinstanser. är det av största vikt att våra politiker som skall företräda oss medborgare i för oss viktiga frågor anser jag att det är dags att våra politiker inser allvaret i den säkert omedvetna diskriminering som bakarnas beslut innebär för oss medborgare som av skilda skäl inte kan utnyttja bankomater eller inte heller har någon internetbank.
Samhället skall vara tillgängligt för alla och då gäller det att våra politiker agerar på ett för medborgare fördelaktigt sätt, och jag hoppas att någon i våran beslutande församling är beredd att ta upp denna fråga.
Diskussion har förts med aktuell bank, och tidigare även med Sveriges riksbankschef Stefan Ingves svaret har blivit jaja ja vi förstår, men du kan ju beställa pengar Kostnad 50 kr är mycket pengar om man lever på minibelopp, dessutom är det att beteckna som diskriminering .
Men eftersom dessa diskussioner har förts utan större förståelse från vare sig Riksbanken eller andra banker och eftersom ett kontantlöst samhälle drabbar de mest utsatts grupper i vårat samhälle så som handikappade, äldre och sjuka, och eftersom dessa diskussioner inte har lett någon vart i någon positiv riktning, är det dags att Sveriges handikapporganisationer enar sig i ett skarpt uttalande riktat mot bankernas agerande och överlämnar ett sådant uttalande /en sådan protest till så väl Sveriges Regering som Sveriges Riksbank och Sveriges banker, och de4t brådskar eftersom raseringen och därmed diskrimineringen redan måste anses allt för långt framskriden
Ps Tacksam för svar och fortlöpande information i aktuell fråga då jag är så engagerad så väl politiskt som i olika funktionshinderföreningar.

Bankernas avskaffande av kontanter

Dags att stoppa Bankerna beslut om att avskaffa kontanthanteringen, och det måste anses högst angeläget och dags för handikapporganisationerna att agerar i frågan om bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen.För många, kommer bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen att innebära omfattande problem, då många personer med funktionsnedsättningar vare sig har eller får inneha bankkort, många får och kan dock hantera mindre summor kontanter, något som ser ut att bli omöjligt för många i bland annat Härnösand där Handelsbanken som sista bank beslutat att avskaffa kontanthanteringen från och med 1 november 2018, något som måste anses utgöra en form av diskriminering, dessutom, är det betydligt mer osäkert och otryggt för mig som medborgare och bankkund  att hämta kontanter i en bankomat än inne på ett bankkontor, till detta kommer att bankomaternas text i de allra flesta fallen är mycket svår att läsa eftersom de har en mycket underlig textfärg, och hur stämmer bankernas beslut överens med ett samhälle tillgängligt för alla? tyvärr rätt dåligt. Åter kan vi alltså ta del av ett beslut fattat av en grupp fullt friska starka människor som i de flesta fall inte heller tycks ha tänkt på den ökade rånrisken, när man tvingas stå i kö till bankomaterna, och vad har bankerna för reserver för att ersätta eventuella förluster för kunder som tidigare kunde hämta sina pengar tryggt och säkert inne på ett bankkontor? vidare har många äldre varken tillgång till dator eller internet och kan således inte heller göra sina bankärenden via dator, Om jag vill ha kontanter kan jag visserligen beställa sådana, men får då betala en tilläggsavgift på ca 50 kr/gång tala om ocker, den beskrivna situationen har även beskrivits för banktjänstemän, som dock hänvisar till att kontanthanteringen har avtagit i sådan grad så att den skall avskaffas, är detta ett samhälle till för alla? Nej Absolut inte, det är alltså bråttom för bankerna att omgående tänka och göra om och göra rätt.

Banken slutar med kontanthantering ?

God morgon Västernorrland och övriga Sverige
Riksbankens och därmed bankernas ide om att upphöra med kontanthanteringen f.r.o.m 2018-11-01 drabbar åter oss som medborgare, då riskerna för rån på gatan som redan är stor i dag med all sannolikhet kommer att öka i och med bankernas upphörande av hanteringen med kontanter, vidare kan man ju fråga sig vem som tar ansvaret för de påtalade riskerna , kunden eller banken ? med all sannolikhet i vart fall inte baken, alltså drabbar det åter oss som medborgare, och frågan man ställer sig då är vad skall banken ägna sig åt i framtiden när de inte servar kunderna över disk längre ?

Upprop på Nätet

Uppmaning till alla som värnar om att viktiga samhällsfunktioner även fungerar i framtiden uppmanas att
http://www.skrivunder.com/stoppa_bankerna_fran_att_avskaffa_kontanthanteringen
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden
Detta är två upprop som angår oss alla och därför är det viktigt att vi som medborgare med bestämdhet och kraft visar våra beslutsfattare vad vi har för åsikt i dessa frågor

Tack för din påskrift

Härnösand 2014-07-18

Andreas Menzel