Köproblem i Landstingets skylls på Juornalsuystem

Det var väl förutsägbart att centralisering av vården bara skulle leda till ett ökat strul 0och längtre köer, men eftersom Landstingsledningen tycks springa som blindbockar med bindlar för ögonenm ser mman inte vilket kaos centraliseringen medfört,det är nog ochså så att beslytsfattarna i Landstinget aldig omfattas av sina egna beslut och därför inte inser volken säkerhetsrisk de och des beslut utgör för oss medborgare,skattebetalare och patienter i Västernorrland,att man förskingrat miljardbelopp genom åren på konsullter,chefer och stafetter är något de ej är kompetenta att inse, det är alltså mycket enkelt att inse att vi medborgare är osynliga kort i ett fult maktmissbruk,som tycks vara svårt attt få stopp på, och det ända raka för att få stopp på Landstingets maktmissbruk är att Staten eller privat vårdgivare övertar ansvareyt för vården i Västernorrland och Sverige , annrs kommer vårdem att vara det magnifikt största sjunkande skeppet sedan Titanic