Krig inget man leker med eller om

Ser att det skrivs om lämpligheten för krigsspelet i våra skogar.
Krig är inget man spelar eller leker med krig är en ond företeelse och förekomst i många länder, där människor av olika raser och kulturer inte kan sammas av någon anledning, men att ägna sig åt krigssåpel i Sverige, kan möjligtvis vara ett sätt att påminna människor om des grymhet, men inget som det skall spelas eller lekas med.

Med tillönskan om en fredlig och Glad Påsk