SVT Kundservice saknar kunskap i kundservice

Dags att de som sitter vid SVT Kundservice går en kurs i kundbemötande.
Kontaktade dem under Torsdagskvällen för att höra om de visste något om varför vi var utan TV 1 och 2 under Torsdagskvällen,men den person som satt på denna kundservice var allt annat utom Kundservicevänlig, då han i stället för att svara på ,mina frågor sm var rätt enkla och självklara ställde han en massa motfrågor som fick samtalet att sväva ut i något som inte längre hade med själva frågan att göra.. nog borde människor som arbetar i kundservice vara utbildade för sitt uppdrag, och om de inte är det skall de se till att bli det snarast eller lämna sin plats till någon annan .