Landstingets medborgarpanel diskussion på tisdagens en flopp

Landstingets Medborgardialog en flopp
På tisdagskvällen anordnade Landsstinget i Västernorrland ett möte på Paraden i Härnösand, med överskriften. Hur kommer hälso och sjukvården att vidareutvecklas. Landstingets begrepp utveckling handlar ju som vi alla vet om en ständig avveckling och nedrustning, under ständigt samma förutsatter, nämligen att ekonomin inte går i hop, man måste dock fråga sig hur det kan komma sig att trots Landstingets ständiga nedrustning i vården så går de med allt store underskott. Tyvärr var besökarantalet litet endast ca 30 personer och vad detta tyder på är ju svårt att direkt säga, men en möjlig orsak är att Härnösandsborna dels blivit rätt luttrade över Landstingets ständiga nedrustning i vården och därför kanske resignera, vilket är mycket olyckligt och ger Landstinget vatten på kvarnen för en fortsatt nedrustning i vården , även om egentliggen inget återstår att slå sönder , för rehabverksamhet och med tillhörande varmvattenbassäng i Härnösand är nog endast en tidsfråga hur länge det bir kvar, och sammanfattningsvis var frågorna många för kvällen men svaren från Landstingspolitikerna des färre, kanske beroende på att det endast återstår knappt 4 månader till valet och om vi har något Landsting kvar överhuvudtaget efter valet är väl en fråga med stor tveksamhet efter alla svek från Landstingets sida..
Frågorna vid tisdagskvällens utfrågning var många men svaren få , bland de frågar som kom upp var naturligtvis Rehabiliteringsverksamheten med tillhörande Rehabbassäng,. Varför drar inte Landstinget ned på politiker och tjänstemän i samma takt som nedrustningen i vården
Varför presenteras inga kostnadsanalyser eler konsekvensbeskrivningar för all nedrustning i vården ?
Anser Landstinget att korridorvård och långa väntetider på såväl planerade som besök på akutmottagningar är utveckling ?
Inte ens den utlovade utvecklingen av rehabvården i Härnösand blev det någonting av .
Vad gör Landstinget för att rädda den återstående vården i Härnösand ?
Hur kan Landstinget gå med större underskott ju mera man drar ned på vården ?
Hur mycket drar Landstinget ned på politiler och tjänstemän i förhållande till nedrustningen i vården ?
Dialysvården fungerar inte
Transporter av patienter mellan Rehab och röntgen måste ske med ambulans då hissar är för trånga ?

SOS Stoppa nerustningen i vården

SOS
Vädjan till alla som ser detta upprop.
Vi måste visa våra beslutsfattare i Lansting Riksdag och Regering
att vi har fått nog av nedrustningen i vården. Därför är det viktigt
att svenska folket snarast skriver på detta upprop för att visa att vården är en viktig fråga och att vi har fått nog av Landstingens ständiga nedskärningar i vården som drabbar såväl patienter som personal, något vi omöjligt kan acceptera, då det riskerar så väl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö och arbetssituation.
Tack för att ni inte väntar med era påskrifter, utan skriver på detta upprop omgående och sprider kännedom om detta upprop bland vänner och bekanta.

Initiativtagare Andreas Menzel Härnösand Sverige

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden upprop

Obehörig vårdpersonal läste patientjuornal

Läser att en kvinna i Härnösand upptäckt att obehöriga läst hennes patientjournal. med rätt många sjukhusbesök bakom mig ställer jag mig frågande om vem som helst kan gå in och läsa vad som skrivits i min patientjournal, detta trodde jag var en högst privat handling som endast fick läsas av personal som berörde av aktuell sjukdomsfall, jag trodde också att Landstinget numera arbetar med elektron journaler, vilket infördes för att just göra en patientjournal säkrare för den enskilde patienten och vårdtagaren, krävs det ingen e-legitimation för att läsa en patientjournal ? Detta trodde jag var en obligatorisk handling när man arbetar i vården. Hoppas att man i framtiden skall kunna lita på att ingen obehörig läser ens patientjournal och sedan sprider dessa uppgifter till vem som helst och hur som helst. Jag vill innerligt hoppas att ingen som inte har med min patientjournal läser eller har läst denna, detta är en sekretesshandling, och att vem som helst läser denna är ett brott mot den enskildes intrigritet, och så får det bara inte gå till.