Replik till Erik Lövgren Eva Back insändare 2017-06-19

Ni skyller underskottet på de borgerliga och säger att något måste göras för att komma till rätta med Landstingets ekonomi, men frågan är vad ni gör för att komma till rätta med ekonomin, och anser du det vara rätt att nedrusta vården i den takt och utsträckning som Landstinget i Västernorrand har gjort och allt jämt gör samtidigt som ni har kastat ut miljoner på konsulter som försvunnit med pengarna ? Sig Björn Olovsson Margareta Röden Berglind Anders L Johansson, . Ni säger att ni övertog ett underskott från den borgerliga majoriteteten med – 123 miljoner och att något måste göras för att komma till rätta med ekonomin.
Erik Lövgren och Eva Back säger att Landstinget endast råder över avtal som skrivits med Regiondirektören, men eftersom vi inte var region när skumraskavtalen med ovannämnda personer skrevs så kan man väl i fridens fröjders namn inte skylla på en region som inte fanns vid tiden. För nämnda skumraskavtal.

Den kritik jag avser mot svenska domstolar gäller att det tack vare de lagar och paragrafer vi har i Sverige gör det så gott som omöjligt för oss medborgare att överklaga av som i detta fall felaktiga beslut om nedrustning i vården Rehabiliteringsmedicin borta, 3 akutsjukhus har blivit 2 tack vare att landstingets nedrustning i vården, och vad som är mycket anmärkningsvärt i erat svar är att inget nämns om besparingar i Landstingskansliet utan allt går ut på att utarma vården i Västernorrland vilket kommer att leda till att allt fler flyttar från Västernorrland och därmed utarmas Landstingets ekonomi ytterligare.
Till sist skall Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstinget inte skylla det ekonomiska kaoset på de borgerliga, då det var Sossarna och Vänstern som beslutade om bygget av Sundsvalls Sjukhus, i tron att Västernorrland Skulle få Region status och därmed trodde LVM att Sundsvalls sjukhus skulle bli Regionsjukhus, så blev det som vi alla vet inte och för detta får hela Västernorrland nu sota, trots att det i Erik Lövgrens och Eva Backs svar inte nämns ett ända ord om hur mycket man har eller tänker spara på Landstingskansliet för att komma till rätta med det ekonomiska kaoset, och därmed är svaret ensidigt.
Det är mycket märkligt att Erik Lövgren Eva Back med flera skyller vårdkaoset i Västernorrland på de borgerliga, då det var Stig Andersson Agne Olsson med flera alltså S-figurer i Landstinget som lät bilan falla över Härnösands Akutsjukhus, alltså samma majoritetskonstellations som id ag har lagt ner så väl Rehabmediicin som Sollefteå Akutsjukhus. Detta bevisar bara att ni inte är kapabla att ta ansvar för konsekvenserna av era beslut

Landstingets nedrustning i vården rena diktatorsfasoner

Det som landstinget kallar dialog handlar ju i själva verket om en momnolog. D.V.S De lägger fram sina förslag och för att ingen skall hinna eller ha en chans att invända mot dem så ser de tillatt klubba förslagen så fort så möjligt, Alltså mycket Sovjet över Landstinget, kan bara liknas vid rena Öststats fasoner

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
Landstingets nedrustning handlar om rena diktaturfassoner