Landstingets löften från 2013

Landstinget Västernorrland

Så här skrev landstinget Västernorrland på sin hemsida i maj 2015…….Landstinget utvecklar former för medborgardialog
2013-05-14 16:24
Medborgarnas insyn och möjlighet till delaktighet och engagemang är en allt viktigare fråga för kommuner och landsting. Man försöker på olika sätt skapa dialog och ta tillvara medborgarnas synpunkter som underlag i utveckling och styrning av verksamheten. Nu pågår ett utvecklingsarbete i Landstinget Västernorrland för att hitta bra metoder för detta. Syftet är att få bredare underlag för beslut i olika typer av frågor.
Landstinget Västernorrland vill stimulera medborgarna till engagemang i lokala såväl som länsgemensamma frågor. Dessa synpunkter kan på ett bra sätt komplettera andra faktaunderlag så att de förtroendevalda får bredare beslutsunderlag med fler perspektiv inför beslut i olika frågor.
I Landstinget Västernorrland finns ett politiskt utskott från landstingsfullmäktige kallat Medborgarpanelen. Panelen består av nio ledamöter. Man har som särskilt uppdrag att lyssna efter medborgarnas behov av och synpunkter och tillgodogöra sig och bearbeta idéer från allmänheten.
Under våren anordnades en workshop som startskott för förtydligade arbetsformer gällande medborgardialogen. Där berättade företrädare för flera andra landsting om hur de arbetar med sin medborgardialog. Det finns många goda idéer att lära av när Västernorrland nu inleder utvecklingsarbetet för vår del.

Kommentar av undertecknad 2017-09-18
Suck så förbannat mycket lögn, hade man menat allvar med vad man sade i maj 2013, så hade vi ju sluppit allt kaos, och inga manifestationer eller demonstrationer hade heller behövts, om Landstinget hade gjort vad de lovade i maj 2013, fast sedan detta löfte har det gått drygt 4 år, vilket är en lång tid för Tidningsledningen att komma i håg och hålla vad man lovat, och allt återupprepas av vad man lovade i sjukhus 90-utredningen, där det fastslogs att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, och att raseringen i vården som sker nu inte har med ekonomi att göra är helt klart, med tanke på vad man slösar på chefer,konsulter och direktörer, och frågan är när Landstingsledningen i Västernorrland skall förstå innebörden i att Landstingstrappan måste städas från toppen och inte från botten, när det skall sparas.