Landstingets tid är förbi

Nu skall Landstinget införa ytterligare en nämnd. En så kallad Supernämnd med ansvar för hälso och Sjukvården i Västernorrland., men eftersom Landstinget i Västernorrland abdikerat, d.v.s avsagt sig ansvaret för hälso och sjukvården i Västernorrland, så behövs ingen supernämnd, denna skulle bara bestå av interna personer, vilket knappast kan förmodas tillföra ett dugg vad gäller vården i Västernorrland, vården i Västernorrland blöder sedan drygt 30 år när Landstinget i Västernorrland drabbades av sinnesförvirring och storhetsvansinne och byggde Sundsvalls Sjukhus, i dag alldeles för stort eftersom det tar död på all annan vård i Västernorrland, samtidigt som det är för litet för att klara den belastning som det inneburit att lägga ner först Härnösands Akutsjukhus, senare har man lagt ner medicinsk rehab och Sollefteå Akutsjukhus nu stympar man Örnsköldsviks Akutsjukhus, och märk väl all nedrustning är olaglig då det  saknas så väl konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, vilket måste anses vara lag då det handlar om medborgarnas pengar utan nedrustningen sker på vaga grunder och saknar giltiga beslutsunderlag, problemen blir inte mindre av att vi har ett rättssystem som gör det så gott som omöjligt för oss medborgare, skattebetalare och patienter att överklaga Landstingets ständiga idiotiska beslut ena dagen att lägga ner vårdande verksamhet i Västernorrland för att nästa dag kasta ut miljoner på konsulter, chefer, direktörer stafetter, Fallskärmar Till vilken nytta ? Ja inte till nytta för medborgarna i vart fall. och jag i egenskap av mångårig kämpe för vården i Västernorrland hävdar allt jämt att Landstingets beslut är olaglig då vi aldrig hört att det skall sparas i Landstingskansliet, utan allt skall sparas på oss skattebetalare och medborgare, och visserligen är vi medborgare luttrade vid det här laget, men nu får det vara slut med Landstingets svek och lögner, Nu skall Landstingets trappor städa från toppen, vilket skulle ha varit den första åtgärden för att komma till rätta med Landstingets ständigt påstådda taskiga ekonomi, ett påstående som ingen i Västernorrland någonsin trott err kommer att tro på.

Sammanfattningsvis ser läget ut så här

Landstinget sviker oss medborgare och skattebetalare genom att nedrusta vården i Västernorrland.

4 Akutsjukhus vart först 3 därefter vart tre akutsjukhus 2 och i dag är det frågan om hur länge det tar innan Landstinget raserat Örnsköldsvik Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen som hade sin verksamhet i Härnösand och som betjänade Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län lovades utveckling, istället har hela den medicinska rehabiliteringen för unga i nämnda län raserats genom Landstingets nedrustning och svek.

Att Landstingets nedrustning skulle vara ekonomiskt betingad är ren lögn, och Landstingets tid är förbi och måste få kännbara konsekvenser i valet 2018, om vi över huvud taget skall ha Landstinget kvar.

 

Landstingets tid är förbi och måste få kännbara konsekvenser i valet 2018

 

Härnösand 207-11-30

Landstingets tid öär förbi