Det petade Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist om petningen

Hon säger så säger så här om petningen
Hon nycker att Landstinget var på rätt väg?
Ja in i ett kaos. Tala om att vara självsäker och vandra med förbundna ögon genom livet.
Hon och hennes parti S slog först Härnösands Sjukhus i spillror trots att det var just Härnösands Sjukhus som hade en ekonomi i balans
Sedan har raseringen av vården i Västernorrland gott av bara farten gott av bara farten.
Per Wahlberg M Landstingsråd nu oppositionsråd lovade utveckling av Rehabmediicin. Denna utlovade utveckling vart det ingenting av.
Även M med M Politikern per Wahlberg i spetsen nedrustade då man reducerade antalet platser vid rehabmediicin från 16 till 8 platser i Härnösand
Nu föreligger ett förslag om att lägga ner hela Sollefteå Sjukhus och Rehabmediicin

                                                                       Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner
Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner
med specialanpassade lokaler i Härnösand, verksamheten förteslås förläggas till Sundsvalls Sjukhus i 6 våningen Tala om att svika tanken Patienten i centrum, tala om att svika oss medborgare
Nej nu skall Landstinget bort. Så det blir nog ett rätt kort Landstingsstyrelsesammanträde på fredag då det bara finns 2 punkter
1 mottagande av uppropet stoppa nedrustningen i vården
2. Misstroendevotumförklaring och beslut om nedläggning av Landstinget

SOS .
Jag uppmanar alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland och sverige att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården
som man når genom att GOOGLA på just stoppa nedrustningen i vården
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel Härnösand Ansvarig för uppropet stoppa nedrusningen i vården