Det sparkade S Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist om petningen

Hon säger så säger så här om petningen
Hon nycker att Landstinget var på rätt väg?
Ja in i ett kaos. Tala om att vara självsäker och vandra med förbundna ögon genom livet.Hon och hennes parti S slog först Härnösands Sjukhus i spillror. Trots att det var just Härnösands Sjukhus som hade en ekonomi i balans. sedan har raseringen av vården i Västernorrland gott av bara farten gott av bara farten.
Per Wahlberg M Landstingsråd nu oppositionsråd lovade utveckling av Rehabmediicin. Denna utlovade utveckling vart det ingenting av.
Även M med M Politikern per Wahlberg i spetsen nedrustade då man reducerade antalet platser vid rehabmediicin från 16 till 8 platser i Härnösand
Nu föreligger ett förslag om att lägga ner hela Sollefteå Sjukhus och Rehabmediicin

Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
med specialanpassadelokaler i Härnösand, verksamheten förteslås
förläggas till Sundsvalls Sjukhus i 6 våningen Tala om att svika tanken Patienten i centrum, tala om att svika oss medborgare
Nej nu skall Landstinget bort. Så det blir nog ett rätt kort Landstingsstyrelsesammanträde på fredag då det bara finns 2 punkter
1 mottagande av uppropet stoppa nedrustningen i vården
2. Misstroendevotumförklaring och beslut om nedläggning av Landstinget

SOS .
Jag uppmanar alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland och sverige att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården
som man når genom att GOOGLA på just stoppa nedrustningen i vården
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel Härnösand Ansvarig för uppropet stoppa nedrusningen i vården