Kommentar till insändaren demonstrera och aggera för en bättre sjukvård i länet

Jag vill bara påminna om att det på 80 eller om det var i början av 90 talet hölls en stor demonstration för ett bevarande av Härnösands Sjukhus, vars medicinklinik utnämndes till landets bästa medicinklinik, vid denna demonstration deltog ca 16000 personer många på betald arbetstid, dvs arbetsgivaren bjöd på detta, vad Landstinget gjorde den gången var att förlägga sitt sammanträde till Ånge, som för övrigt aldrig haft något sjukhus och därmed alltså inte kan jämföras med Härnösand, som hade ett fullt fungerande sjukhus, kontentan av nedläggningen av Härnösands sjukhus blev att Härnösandspatienter transporterades till Sundsvall och numera händer det att ambulans tillkallas och dessa tvingas kontakta länets sjukhus för att höra om det finns plats för en patient, som i värsta fall kan tvingas till transport 10-15 mil alltså Övik.
Vad brydde sig Landstinget om den stora demonstrationen för ett bevarande av Härnösands Sjukhus, inte ett skit. Vad man harsparat på nedläggningen av Härnösands sjukhus är det ingen som vet inte ens Landstingets beslutsfattare, ett tidigare Landstingsråd myntade följande ord sedan han själv slagit klubban i bordet för nedläggning av Härnösands sjukhus ”Inte visste jag att vi hade så bra vård i Härnösand ” Nej det heter ju inte för utan att man saknar ju inte kon fören båsen är tom, dvs man saknar inte vården fören allt är raserat och borta, och vem får känna av detta. Jo vi vanliga länsinnevånare, knappast beslutsfattarna själva, nu tycks det också som om dessa högdjur skall bestämma vem som skall ha rätt till ambulanstransport vid sjukdom, alltså vi medborgare som känner oss bäst själva skall inte ha rätt att bestämma hur snabbt vi skall komma under vård vid akut sjukdom, man måste fråga sig vart är vi på väg med vården i Västernorrland, ett fenomen som tyvärr spelas upp allt oftare i vårat  Sverige och Västernorrland. tyvärr vägrar landstinget numera föra dialog med oss medborgare i för oss medborgare så viktiga frågor som tillgänglighet av god och nära sjukvård utgör , så Landstingets tid är förbi bara synd om den personal som far så illa av alla neddragningarna och överbeläggningarna.