Lokal chef för kirurgi i Övik dröjer

Lokal chef för kirurgin i Örnsköldsvik  dröjer, och man kan fråga sig om detta är ett medvetet beslut för att även lägga ner den akuta verksamheten vid Örnsköldsvik, läkarföreningen i Ångermanland med ordförande Lars Rocksen i spetsen anser sig med all rätt motarbetade av sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson, något som Nina Fällback Svensson  bestämt tillbakavisar, dock måste det väl vara professionen, d.v.s Läkarföreningen med Lars Rocksen  spetsen som vet vad som är bäst för Ångermanland , vilket vare sig Landstinget i Västernorrland och därmed inte heller sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson är kapabla att bedöma.