Landstingets lögner ,svek och bluffar

Landstingets lögner bluffar och missar

S och V  Kan väl knappast få mandat att styra Västernorrland efter alla bluffar, lögner och svek om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering. 3 Akutsjukhus har i praktiken blivit 2 Sundsvall och Övik och frågan är väl hur länge Öviks Akutsjukhus består med det nuvarande styret samtidigt har de svikit sitt löfte om utvecklad Medicinsk Rehabilitering, en utveckling som lett till total avveckling, något som skapat irritation hos många berörda, inte minst hos patienter med Neurologiska Sjukdomar och handikapp, som i dag står utan kvalificerad specialiserad medicinsk rehabilitering, sedan den rödgröna Landstingsledningen=Röran slagit sönder den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, detta kallar de för utveckling,et svek en lögn som, måste kosta dem makten i höstens val. Dessutom har det blivit så kaotiskt så att läkare inte hinner kalla sina patienter inom den tid som gäller, som, för de flesta medicinska åkommorna innebär att en patient skall kallas minst en gång per år, och man frågar sig vart har vårdgarantin i Västernorrland tagit vägen ? Detta är tomt politiskt prat från Landstingets sida, ett tomt prat som alltså drabbar patienter med medicinska kroniska åkommor och sjukdomar. I stället har våra skattepengar försvunnit till en massa fallskärmar, avgångsvederlag och undangömda avtal som förvarats i skrivbordslådor,och att påstå att Landstinget i Västernorrland skulle sakna ekonomi för att behålla den Medicinska Rehabiliteringen i Härnösand och 3 akutsjukhus är inget annat än lögn, en lögn som skall kosta de styrande makten, bara frågan vem som egentligen innehar kompetens att styra Landstinget i Västernorrland så at de sköter sitt arbete och står till medborgarnas tjänst., alltså dags för ny huvudman att överta ansvaret för vården i Västernorrland och Sverige.

Maktmissbruket i Landstinget i Västernorrland

Maktmissbruket och korruptionen 

Maktmissbruket i Landstinget En självklar följd av att Landstinget omges av inkompetenta beslutsfattare eller om det är tjänstemännen som styr i Landstinget Västernorrland numera, denna fråga har ju diskuterats i åratal,alltså vem som styr, klart är dock att politiska beslut som bygger på bristfälliga underlager och lösa antaganden, så som i fallen Sollefteå Örnsköldsviks Akutsjukhus och dödsstöten mot den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland kommer aldrig att leda till några besparingar, då kostnaderna bara vältras över till annan huvudman ,i detta fall Kommunerna som får ett allt större ansvar för den vårdande verksamheten, nog måste det väl anses vara ställt utom allt tvivel att Landstingets beslutsfattare för länge sedan abdikerat alltså avsagt sig ansvaret, så väl ekonomiskt,organisatoriskt som det direkt vårdande ansvar, och vem det drabbar ja det är ju i vanlig ordning tredje part, alltså oss medborgare,patienter och skattebetalare i Västernorrland, att stafettkostnaderna ökar är ju en självklar följd då läkarna som arbetat i Västernorrland i stor utsträckning valt att fly Västernorrlands Län, något som drabbar oss medborgare,skattebetalare och patienter, men som i härdigt förnekas av våra beslutsfattare, ja nog måste väl det som sker i vården i Västernorrland anses utgöra politiskt maktmissbruk, i vart fall är det som händer i vården i Västernorrland allt annat än folkets vilja, som visats vid otaliga manifestationer under årens lopp, men vem bryr sig ? Knappast våra beslutsfattare! de hänvisar till ständig ekonomisk kris och fortsätter lika ihärdigt att utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser nedrusta vården i Västernorrland, frågan är bara vem vi skall rösta på i valet om ganska precis ett år? För ingen har ju någonsin följt folkviljan., det har ju många gånger framhållits att det är dags att städa Landstingstrappan från toppen, för nu har vi nått botten synd bara om dem som försöker att trots allt kaos ändå göra sitt bästa för oss patienter och medborgare,., vill avslutningsvis citera ett tidigare Landstingsråd i Västernorrland Jan Sjödins ord när han i egenskap av Landstingsråd hade varit med och sagt ja till nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus,hans ord löd på följande vis,, inte visste jag att vi hade så här bra vård i Härnösand!. Vad säger man om sådant ? Finns bara ett , man saknar inte kon fören båsen är tom, fast Landstinget saknar inte kon då heller, utan tömmer i stället allt fler bås=vårdavdelningar och förvärrar bara kaoset i vården,man frågar sig bara var Landstingets valspråk patienten i centrum har tagit vägen ? Men nu har ju Landstinget totalhavererat vården i Västernorrland och svikit alla löften om utveckling, och nått hälleberget vad gäller undergrävandet av vården i Västernorrland, så nu om aldrig tidigare måste de väl inse att Landstingstrappan måste städas från toppen,. för det går ju inte att komma längre ner i botten.

Maktmissbruket i Landstinget

Ännu en gång är det bevisat hur lite vi medborgare, skattebetalare tillika patienter i Västernorrland har att säga till om, något som Landstinget i utövningen av sitt maktmissbruk säkert gnider händerna åt.

Enligt Sveriges Rikes lag har vi som medborgare, skattebetalare och i detta fall även patienter i Västernorrland eller var helst vi må bo rätt att överklaga Landstings och Kommunala beslut som vi finner olagliga, dock har myndigheterna alltid ett försprång med tillhörande kryphål, som vi som medborgare. Skattebetalare och patienter saknar kännedom om ,följden av detta blir att det fattas galna beslut som i detta fall av Landstinget i Västernorrland som fattat beslut om att totalhaverera vården och svika löften, samtidigt som ,an åsidosätter patientsäkerheten, detta gott folk tycks inte vara olagligt.

Beslutet om nedläggningen av Medicinsk Rehab i Härnösand och all akutverksamhet i Sollefteå hade i två fall överklagats, med hänvisning till Kommunallagen, dock tycks denna lag med tillhörande kryptografer vara så skriven att Landstinget alltid tycks få rätt, hur fel de än har, och i dag kom domen från Kammarrätten gällande Rehabmedicin och Akutkirurgin i Sollefteå, en dom som bifaller Landstinget, och vi som medborgare, patienter och skattebetalare kan bara konstatera att vi är som brickor i ett ful spel, istället för att tillhandahålla en värdig vård slösar Landstinget miljoner och återmiljoner på alla möjliga skumraskavtal, något som vi som medborgare, skattebetalare och patienter får betala med våra liv som insats, Landstinget tycks ju behöva pengarna till att betala chefer med en massa skumraskavtal, är detta vad vi skall tolerera? Nej givetvis inte, och Erik Lövgren Eva Back och hela vårat Landstings Pack har för alltid förbrukat sitt förtroende, så nu gäller bara att städa från toppen för att rädda vad som räddas kan i botten.

Landstinget har ju som vi alla vet svikit sina löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering, och därmed är deras förtroende förbrukat, så nu skall de bort och det snarast.

Vad är det för mening att överklaga när lagen är så skriven att det ständigt tycks finnas kryphål, som vi medborgare inte tycks känna till ?

Nu är det dags att vården övertas av annan huvudman och att vi får bort Landstinget

Andreas Menzel

Landstingsrådet Erik Lövgren