Sifo ett komplett vansinne

På Valborgsaftonen nåddes säkert flera hushåll i Sverige av ett tjockt kuvert från Sifo innehållande en 40 sidig katalog, denna skall nu besvaras av ca 8,5 miljoner innevånare , frågan är bara vem som avsätter flera dyrbara timmar av sitt dyrbara liv åt detta vansinne, jag skulle vilja rikta en uppmaning till de som värnar om miljön att bojkotta denna lektyr genom att förpassa denna till de sälla jaktmarkerna, kanske går detta papper att använda på majbrasor eller andra våreldar, Sifo tycks inte vara medvetna om begräsningarna av vår dyrbara skog och natur så därför är det ju bra om Svenska folket visar att man värnar om skogen och natturen genom att bojkotta denna undersökning, ett bra allternativ är ju att skicka tillbaka denna obesvarad i bifogat svarskuvert, det kommer jaga att göra och jag råder flera att göra samma sak