Medborgarförslagen slopas i Härnösand

Svar till Susanne Sjöstedt Tack och lov har man slopat medborgarförslagen i Härnösand säger hon.Det var det dummaste jag hört av Susanne Sjöstedt. Som Journalist borde du veta bättre ,och förstå att man inte kan utelämna enskilda medborgares engagemang, så som nu har blivit fallet i Härnösands Kommun .

Som mycket flitig samhällsmedborgare och debattör hat jag lämna in en hel del, medborgarförslag som enskild, men sedan årsskiftet är alltså det alltså slut med möjligheten för enskilda personer att delta i samhällsutvecklingen i Härnösand, och numera gäller bara klumpförslag , och jag kräver besked från Andreas Sjölander Kommunalråd i Härnösand hur jag som enskild skall bete mig för att lämna in ett enskilt förslag och av Susanne Sjöstedt kräver jag en förklaring och en ursäkt för ditt otroligt dumma och klumpiga uttalande i en så viktig fråga som att alla samhällsmedborgare oavsett grupp=klump eller enskild skall kunna lämna in medborgarförslag och därmed aktivt delta i samhällsdebatten i Härnösand, Som så kallad Journalist borde Susanne Sjöstedt hålla sig neutral och objektiv i en så viktig fråga som samtidigt är en medborgerlig rätt som skall kunna utnyttjas av så väl enskilda som grupper..

 

Andreas Menzel

Medborgarförslagen i Härnösands Kommun skrotas anses för byråkratiska.

Medborgarförslagen skrotas i Härnösand,då de anses för byråkratiska, ett tråkigt beslut som jag och säkert många med mig hoppas att våra beslutsfattare tar sig både en och två funderare på om det var/är rätt beslut, medborgarskapslagen är en utomordentligt bra möjlighet för medborgarna att påtala försöka att förändra saker som kan bli bättre,men nu tycks alltså tråkigt nog Härnösands Kommun följa sin norra granne Umeå Kommun där samma misstag begåtts, och frågan är då hur beslutsfattarna tror att medborgarna skall känna någon delaktighet i viktiga frågor och hur det är tänkt att medborgarna skall kunna påtala sådant som man önskar förändringar av?
Andreas Menzel

Kommunfullmäktige Härnösand

Måndag eftermiddag Kommunfullmäktige i Härnösand. Där ett medborgarförslag inlämnat av undertecknad behandlades gällande kollektivtrafiken och hållplatserna i Härnösands Centrum. Eftersom jag var fråge och förslagsställare så fick jag chansen att motivera mitt medborgarförslag inför fullmäktigeledamöterna, min tid var 3 minuter, så tiden var knapp. Tyvärr avslogs motionen, med motiveringen att förändringarna genomförts med utgångspunkt från Härnösands Resecentrum, och att det var därför man plocka bort hållplatsen på Nybrogatan.Den nya hållplatsen ligger en bra bit bortom Härnösands Resecentrum, och jag ställde frågan hur detta skall fungera i snö och halka¨, något direkt svar på mina frågor fanns väl egentligen inte och jag konstaterade att beslutet fattats av bilburna friska människor och frågan ställdes också hur mycket av planeringen som skett på plats eller via satelitkartor vilket numera är ett modernt men inte alltid tillförlitligt verktyg i så viktiga frågor som en fungerande kollektivtrafik utgör.SÅ en fortsättning i frågan torde nog följa för inget är så bra att det inte kan bli bättre och ett samråd med medborgarna hade nog varit på sin plats. Intressant var i vart fall att frågan vållade en del diskussion, som jag hoppas skall fortsätta, och tyvärr blev placeringen av hållplatserna inte bra, nu när vi äntliggen har fått ett fungerande resecentrum. Så nu hoppas jag att våra beslutsfattare fattar ett snabbt beslut för att se till att hållplatserna också fungerar.