Medicinsk Rehab i Härnösand 20 årsjubilerade under fredagen

Under fredagseftermiddagen firade Medicisk rehab 20 års junbileium, Landstinget reprsenterades av Andreas Sjölander men var fanns Pär Walber och Ingeborg Wiksten ? Från Härnösands Kommun deltog Kommunstyrelsens ordgförande Fred Nilsson Kommunfullmäktiges ordörande Göran Norlander och Maud Byquist

Under fredagen firade Medicinsk Rehab i Härnösand 20-års jubileum vilket man gjorde med öppet hus och information om rehabiliteringens betydelse i olika skeden, det informerades också om de olika bitarna inom rehabiliteringen hur de samarbetar och patientens roll, allt detta genom ett föredrag i samband med jubileumet, och på plats fanns representanter för såväl Landstingets opposition som  representerades av Andreas Sjölander Härnösands Kommun, som representerades av Fred Nilsson, Göran Norlander och Maud Byqvist, men var höll Landstingsledningen med Pär Walberg och Ingeborg Wiksten hus denna högtidsdag ?.  Anser Landstingsrådet Pär Walberg,  och Hälso och Sjukvårdsdelegationens ordförande Ingeborg Viksten att ett 20  års jubileum  är så lite värt ?  och hur värdesätter Landstingsrådet Pär Walberg, och övriga i Landstingsmajoriteten oss som medborgare och patienter och klinikens personal ? Det rådde ju ändå fortfarande arbetsdag trots att det var fredag eftermiddag, och vi tackar alla ansvariga för detta firande, och önskar kliniken lycka till och fortsatt överlevnad.