Minnenas Café på RÖ Folketshus

På söndagen anordnades Minnenas café på RÖ folketshus med bilder från byarna RÖ Vålånger Åbord med fler närliggande byar, ett arrangemang som rönt stort intresse då ett 50 tal personer hade kommit från just dessa byar för att ta del av bildmateriel som sammaställts till ett bildspel av Mikael Östman. Lena och Sven-Erik Landin, för gott fika stod damer från RÖ och Vålånger, och alla tackar vi de ansvariga för det arbete de lagt ned för att möjliggöra denna intressanta eftermiddag,. På söndagen anordnades Minnenas café på RÖ folketshus med bilder från byarna RÖ Vålånger Åbord med fler närliggande byar, ett arrangemang som rönt stort intresse då ett 50 tal personer hade kommit från just dessa byar för att ta del av bildmateriel som sammaställts till ett bildspel av Mikael Östman. Lena och Sven-Erik Landin, för gott fika stod damer från RÖ och Vålånger, och alla tackar vi de ansvariga för det arbete de lagt ned för att möjliggöra denna intressanta eftermiddag.
VI tackar även de ansvariga i köket för gott fika

Får vi hoppas att intresset för hembyggden får fortleva så att flera generationer kan delges av des utveckling och intressanta historia.

Minnenas Cafe RÖ Folketshus