Mittuniversitetets flytt till Sundsvall

Fråga till Miun ledningen med rektor Anders Söderlund i Spetsen Vad sparar ni på detta ingenting. I Härnösand hade ni ändamålsenliga ljusa färdiga lokaler. Dessa dög nu uppenbarligen inte. Inte heller brydde ni er om den protestauktion som bland annat bevittnades av rektor Anders Söderlund. Man frågar sig vad vi i Härnösand skall göra för att över huvudtaget behålla någonting, före hajkäftarna med storebrorsfasoner från Sundsvall, var finns konsekvensbeskrivnings och kostnadsanalyser för allt detta ?. Förmodligen har inga sådan upprättats i detta fall heller , frustrerande och tråkigt att behöva konstatera något dylikt då det även denna gång handlar om skattepengar.

Mittuniversitetets flytt till Sundsvall