Nytt hot mot Rehabiliteringsmedicin i Härnösand

Nytt hot om nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand.
Enligt uppgifter till Tidningen Ångermanland råder nya hot om nedläggning av den medicinska Rehabiliteringskliniken i Härnösand, detta om Jaccomina Bertema och hennes gelikar i Landstinget får som de vill, återigen ställer jag och säkert många med mig frågan vad J Bertema och P Walberg med flera håller på med, då man lovat att satsa på Rehabiliteringsvården, ja men inte i Härnösand tydligen, varför då inte i Härnösand, där det finns ändamålsenliga lokaler som inte behöver kosta Landstinget 100 000 tals kronor i ombyggnad. Nej nu får det banne mig vara nog med tant Bertemas och andras nedläggningshot mot den återstående vården alltså rehabiliteringvården, håll nu de löfte som Pär Walberg givit bland annat undertecknad. Nämligen att satsa på rehabiliteringsvården och gör det där finns ändamålsenliga lokaler alltså i Härnösand, till sist kvarstår kravet om en nedläggning av Landstinget, denna skyddade verksamhet eller detta vuxendagis har inget berättigande längre.
Till sist kräver jag för hur vilken gång i ordningen vet jag inte Kostnadsanalys och Konsekvensbeskrivning för allt som lagts ned i Härnösand
Jag kräver omgående svar från J Bertema och Pär Walberg med löfte om att Rehabiliteringsvården blir kvar i Härnösand.

Rehabmedicin och Rehabbassängen i Härnösand i Stor fara

I dag på morgonen kan man åter läsa om Landstingets fortsatta halshuggning av vården i Härnösand. Denna gång i form av en stor sparplan för Rehabmedicin, en sparplan som med största sannolikhet innebär att all inneliggande verksamhet försvinner, att all bassängverksamhet också försvinner, för det är ju dit Landstinget vill komma. Att avveckal allt vad vård i Härnösand heter, och med Rehabmedicins och övrig verksamhet så som Bassängens nedläggning så tar landstinget död på det sista av vården i Härnösand. Reabmedicin som för övrigt startades som pionjärverksamhet i Härnösand 1993 då med 16 inneliggande patienter och en verksamhet som kunde kallas rehabiliteringsverksamhet, då den hade hela Norrland och Gästrikland som upptagningsområde. Nu är det definitivt slut för landstinget, lägg ned skiten Landstinget, då denna koloss på lerfötter inte har något existensberättigande.

Till sist är det nu fattade beslut ett beslut som definitivt strider mot Landstingets och Per Wallbergs löfte om en satsning på rehabiliteringsvården, denna har som all annan satsning uteblivit Mot bakgrund av dagens förstasidas  rubrik i TÅ kräver jag ett snabbt möte Pär Walberg Jacomina Bertema och Elisabet Strömqvist för nu är tålamodet slut