Landstingets nedrustning i vården får allt känbarare konsekvenser,

Landstingets ständiga nedrustning i vården i Västernorrland får allt mer kännbara konsekvenser, 3 akutsjukhus har blivit 2 Örnsköldsvik och Sundsvall, och frågan är hur länge Örnsköldsviks Akutsjukhus förblir akutsjukhus? Den medicinska Rehabiliteringen med placering i Härnösand och med specialitet på bland annat Neurologiska skador och sjukomar är ett minne blott, då den stoppats in i ett fack i Sundsvalls Sjukhus, Rehabbassängen i Härnösand fungerar inte heller längre på ett bra sätt då bland annat vattenkvalliten ökat risken för infektioner, och all nedrustning sker under förevändningen att Landstinget skulle behöva spara, något man knappast kan tro på när man ser hur kostnaderna för stafetter, chefer, och konsulter rusar i höjden, men enligt våra beslutsfattare tycker de fortfarande att vården i Västernorrland fungerar bra, något som vi som lever med funktionsnedsättningar knappast håller med om mot bakgrund av beskriven situation, frågan är bara hur och när vi skall bli fri kolossen på lerfötter Landstinget till förmån för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige, det är vidare mycket märkligt att Landstinget fortsätter sin nedrustningsprocess i vården utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, något som borde vara ett krav när det handlar om våra=Skattebetalarnas pengar, för dessa pengar har vi rätt att kräva fungerande vård i Västernorrland och Sverige, men knappast skyldighet att betala en massa onödiga kostnader för konsulter, chefer och stafetter, dags för beslutsfattarna i Landstinget att vakna och inse att katastrofen är ett faktum och att alla löften om utveckling i vården har svikits., Skall Västernorrland förbli ett attraktivt län måste även Landstinget da sitt strå till stacken genom att tillhandahålla en fungerande vård. Det är alltså mycket bråttom att städa Landstingstrappan från toppen och sluta gräva i botten.

Landstingets nedrustning i vården har inget med ekonomi att göra

Stängningen av Medicinsk Rehab och Sollefteå Akutsjukhus, skulle enligt Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:S ordförande Eva back inte innebära några kännbara förändringar för oss patienter, men som vanligt är Landstingsledningen med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen ständigt ute i ogjort väder och far med osanningar, vilket givetvis beror på deras okunskap och usla insikt i vekligheten, Sanningen är ju som vanligt raka motsatsen Medicinsk Rehab ät borta från Härnösand och Västernorrland så personer med Neurologiska Handikapp och sjukdomar har stuvats in i ett fack på geriatrin i Sundsvall och de som bor i Västra alltså Sollefteå,Ramsele Junsele ja de får klara sig bäst de vill, för blir de svårt sjuka hinner de inte fram, till vilket pris har ju aldrig kunnat presenteras av den inkompetenta Landstingsledningen i Västernorrland.,inte heller duger de till att upprätta vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser och hålla dem tillgängliga för oss skattebetalare, medborgare och patienter, att nedrustningen i vården i Västernorrland saknar laglig grund har ju bevisats flerfalt, inte minst genom alla skamavtal som kostar oss skattebetalare mångmiljonbelopp, så pengar saknas inte. Vad Västernorrland saknar är en Landstingsledning med kunskap och kompetens att förvalta våra skattemedel rätt och tillhandahålla det vi medborgare och skattebetalare har rätt att kräva var en vi bor i Västernorrland eller Sverige En fungerande vård utan patienter i korridorer och sköljrum och en vård med fasta läkare och övrig vårdpersonal, våra pengar skall inte gå till Chefer, direktörer,konsulter och stafetter i Landstinget Om vi nu överhuvudtaget skall ha denna koloss på lerfötter kvar i framtiden

Dags att fp bort kolossen på lerfötter Landstinget och rädda vården i Västernorrland

Bild från Nedmonteringen av medicinsk Rehab i Härnösand

Nedmonteringen av vården i Sollefteå följer exakt samma mönster som nedmonteringen av vården i Härnösand, men nu är dags att på allvar nedmontera Landstinget, de sviker löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering i Västernorrland, och därmed har de förbrukat sitt förtroende och svikit sina löften, det är dags för Erik Lövgren Eva Back och hela Landstingsledningen inklusive Landstingsdirektören och sjukvårdsdirektören, sjukhus direktören att omgående avgå, ni har alla förbrukat erat förtroende hos oss skattebetalare, och väljare, så nu skall ni ut och söka arbete,. D.V.S om ni får något arbete, för arbetsgivare brukar inte vara intresserade av personer som ljuger , och ljuger är vad ni i Landstinget gjort och allt jämnt gör,nedrustningen i vården är olaglig då den saknar så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser. Konsekvenserna ser och förstår vi medborgare och skattebetalare, och att det inte är frågan om pengar förstår vi också, då Landstinget slösar med pengar på chefer,direktörer,fallskärmsavtal och andra skumraskavtal.
Nu skall Landstingskansliet städas från toppen för att rädda vården som ni snart sagt har kört totalt i botten, med detta menar jag inte att de som arbetar i vården gör ett dåligt arbete, tvärtom, de gör ett otroligt arbete, och det är ett under att Landstinget i Västernorrland över huvudlaget har någon vårdpersonal kvar som vill arbeta åt dem, för det är ju slaveri Landstinget kör med och patienterna, skattebetalarna struntar ju Landstingsledningen fullständigt i. Men som sagt nu skall det städas från toppen och det mesta skall vara urstädat 2017-12-31, för nu har ni förstört nog.

Landstingets nedrustning i vården allt mer kännbar.

Tänk vad Landstinget krånglar till det. Kom till Apoteket för att hämta min livsnödvändiga medicin. Men väl på apoteket upptäckte expediten att mitt Recep förfallit, med andan i halsen förklarade jag för den mycket r´trevliga expediten att denna medicin är livsnödvändig för mig, och jag kunde verifiera allt som behövdes så allt sluttade väl, Tidigare gick man till medicinmottagningen och bad dem bara skriva ut ett nytt recept och så var saken klar, nu var jag tvungen att störta hem för att försöka få tag i rätt mottagning i Sundsvall för att få ett nytt raspet omgående, vilket lyckades, och apoteket gjorde som sagt tack vare min verifiering ett undantag som jag är mycket tacksam för, men jag tänkte så för mig själv, tänk om detta hade varit en gammal människa som inte vill ställa till med besvär, vad hade hänt då ?.

Landstingets fortsatta nedrustning i vården blir allt mer kännbar

Enligt Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s Ordförande Eva Back skulle en stängning av Rehbmedcin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus inte få några kännbara kosekvenser för oss som patienter. Dessa är dock redan kort efter stängning mycket kännbara, på så vis att den läkare från Sundsvall som hade patienter i Härnösand hade en mottagning på Rehabmediicin i Härnösand och åkte upp till Härnösand för att träffa patienten, vad händer med dessa patienter, de flesta saknar såväl bil som körkort till följd av hälsotillståndet. och jag kan tänka mig att samma problem uppstår för patienter som hade läkare vid specialistmottagningarna vid Sollefteå Akutsjukhus. så detta är en del av konsekvenserna för oss som patienter som förnekas av Landstinget och som Landstinget inte lyckas sätta på pränt i en konsekvensbeskrivning. Vidare går sjukresor från Sundsvalls Sjukhus ca var annan eller om det är till och med var tredje timme, vilket kommer att bli mycket kännbart och besvärligt för den enskilde eftersom det oftast handlar om patienter som till följd av någon sjukdom inte får inneha körkort och således straffas flerfalt något som Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back inte tar det minsta hänsyn till Ett annat problem som även detta är mycket besvärligt är att det numera tar mycket lång tid innan provsvar kommer, om ordinarie läkare inte är i tjänst och som kan bli mycket kännbart för den enskilde Jag kräver svar av Eva Back Erik Lövgren hur ni löser påtalat problem utan att det drabbar patienten., och jag är långt i från ensam om påtalade problem.

Landstingets ständiga nedrustning i vården

Erik Lövgren vill backa in i framtiden .Ja med denne man vid rodret kommer nog Västernorrland att backa snabbare än vi anar, inte minst i befolkningsutveckling och därmed försämras ett redan besvärligt ekonomiskt läge ytterligare för Västernorrland Läns Landsting eftersom skatteintäkterna minskar till följd av minskad befolkning
Härnösands Sjukhus är ju sedan länge borta. något som omgående skapade omfattande problem i vården Västernorrland och problemen kommer bara att bli större med en nedläggning av Sollefteå akutsjukhus.
Rehab medicin föreslås av LVN läggas ner och flytt till Landstingets Sundsvalls Sjukhus i 6 eller 7 våningen där rehabiliteringen i Sundsvall har sina lokaler.
Men hur vill han ha det egentliggen , framiden backar man väl inte in i den går väl ända framlänges. Men Landstinget har ju stadigt backat i utvecklingen och vänder man inte på skutan omgående så kommer Landstinget att utgöra en gigantisk katastrof för utvecklingen i Västernorrland i framtiden
Bedrövligt beklagligt att Landstingsledningen i Västernorrland inte har begripit följande.
1.Att handskas med Landstingets skattemedel innebär att handskas med medborgarnas pengar och de skall användas till att tillhandahålla en fungerande vård.
2.Landstingets beslut i så viktiga frågor skall tas ut ifrån konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser
3.Landstingets löfte om utveckling har inneburit en stadig nedrustning Rehabmedicin i Härnösand skulle utvecklas, men tycks i stället gå mot avveckling.