Landstingets nedrustning i vården ett komplett strul för patienterna .

I tak med Landstingets nedrustning av vården i Västernorrland och Härnösand så ökar även oron för oss medborgare och patienter.
Tidigare ringde man en mottagning avtalade en tid med en läkare eller bad dem skriva ut recept på mediciner som man behöver., detta är något som i takt med Landstingets nedrustning i vården endast kan liknas vid ett lotteri, dvs har jag tur finns min läkare på plats och kan skriva ut ett recept av medicin som jag oundgängliggen behöver för att kunna leva ett normalt liv, men har jag otur så finns ingen läkare på plats som kan skriva ut ett nytt recept, och därmed drabbas patienten, alltså åter en försämring.
När skall Landstinget inse att de ständiga nedskärningarna i vården leder till ständig osäkerhet och otrygghet för patienterna ? Förmodligen aldrig, vilket är bedrövligt, mest synd är det om äldre sjuka som inte vet och orkar att kämpa för sin rätt.
Nej avveckla omedelbart Landstinget och se till att sjukvården får en hållbar organissation det tjänar alla på.
Patienterna skall inte behöva kämpa för en självklar fråga en fungerande vård det är en självklar rättighet som vi har att kräva av Landstinget i Västernorrland