Landstingets ständiga nedrustning i vården

Erik Lövgren vill backa in i framtiden .Ja med denne man vid rodret kommer nog Västernorrland att backa snabbare än vi anar, inte minst i befolkningsutveckling och därmed försämras ett redan besvärligt ekonomiskt läge ytterligare för Västernorrland Läns Landsting eftersom skatteintäkterna minskar till följd av minskad befolkning
Härnösands Sjukhus är ju sedan länge borta. något som omgående skapade omfattande problem i vården Västernorrland och problemen kommer bara att bli större med en nedläggning av Sollefteå akutsjukhus.
Rehab medicin föreslås av LVN läggas ner och flytt till Landstingets Sundsvalls Sjukhus i 6 eller 7 våningen där rehabiliteringen i Sundsvall har sina lokaler.
Men hur vill han ha det egentliggen , framiden backar man väl inte in i den går väl ända framlänges. Men Landstinget har ju stadigt backat i utvecklingen och vänder man inte på skutan omgående så kommer Landstinget att utgöra en gigantisk katastrof för utvecklingen i Västernorrland i framtiden
Bedrövligt beklagligt att Landstingsledningen i Västernorrland inte har begripit följande.
1.Att handskas med Landstingets skattemedel innebär att handskas med medborgarnas pengar och de skall användas till att tillhandahålla en fungerande vård.
2.Landstingets beslut i så viktiga frågor skall tas ut ifrån konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser
3.Landstingets löfte om utveckling har inneburit en stadig nedrustning Rehabmedicin i Härnösand skulle utvecklas, men tycks i stället gå mot avveckling.

Landstingets nerrustning i vården

250px-Landstingets_kansli_HärnösandLandstingsmajoriteten med Elisabeth Strömqvist säger sig ha fullt förtroende för Landstingsdirektör Andres L Johansson, trots den rådande krisen i vården som nu alltså förvärras om en nedläggning av Sollefteå Sjukhus blir realitet, vidare finns en även en nedläggning av Rehab medicin i Härnösand all akutsjukvård skall bort från Sollefteå Sjukhus, . Den operativa verksamheten skall samordnas mellan Sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik, totalt räknar Landstinget med att all nedläggning i vården skall ge, men inte ett ljud sägs om hur mycket som skall sparas på politikerarvoden och tjänstemän inom Landstingets väggar, vidare saknas alltjämt konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården, så i framtiden gäller det att inte bli sjuk för nu har sorteringen av vem som skall få vård åter tagit fart och förtvättats ännu mera, och vem som får betala prislappen för all nedrustning är vi medborgare och skattebetalare. Med den stora nedrustningen är det så dags för Elisabeth Strömqvist Anders L Johansson och hela Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige att kasta in handuken Konkursa Landstinget, och då kan Landstinget V politiker Lars Gunnar hävda så mycket han vill att konkurs av Landstinget skulle vara omöjlig i, men har man tömt kassakistan och inte klarar vare sig verksamheten eller ekonomin och sist men inte minst förbrukat sitt förtroende så finns det ju bara en väg ut ur krisen Även förvaltningschefen Margareta Röden Berglund har förbrukat sitt förtroende skall snarast avskedas,. Landstinget måste bort, de äventyrar medborgarnas säkerhet och personalens arbetssituation och allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilken skulle ha legat dels på Webben men även i Landstingets Kansli så att vi medborgare hade kunna ta del av dessa handlingar som enligt lagen om offentlighetsprincip skall hållas tillgängliga och uppdateras för oss medborgare och skattebetalare
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden
Andreas Menzel

Nedrustningen i vården i Västernorrland

Enligt V Landstingspolitikern Lars-Gunnar Hultin handlar det inte om någon nedrustning i vården i Västernorrland, när man först lade ned Härnösands Sjukhus och nu kör samma nedrustningsprocess mot Sollefteå Sjukhus. Det är bara att beklaga att våra beslutsfattare är så verklighetsfrämmande, och framför allt inte inser att vi ser och förstår vad som händer med värden i Västernorrland,. Men man kan inte kalla Landstingets förehavanden annat, än nedrustning, då man lagt ned Härnösands Sjukhus och nu är ¨på väg att göra samum sak i Sollefteå. Det är bara att beklaga att våra Landstingspolitiker är så otroligt verklighetsfrämmande och värst av allt .All nedrustning sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys vilket i sig måste anses olagligt eftersom det handlar om skattepengar alltså medborgarnas pengar. Må vi hoppas att våra beslutsfattare får känna av kösystemet om de kommer in akut på något av våra kvarvarande sjukhus och inte tar sig förbi vårdkön .I vart fall ärr det dags att växla upp stoppandet av nedrustningen i vården , genom att skriva på uppropet stoppa nerrustningen i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden