Skrivelse till Eva Back Erik Lövgren

Landstinget i Västernorrland
Erik Lövgren
Eva Back

Skickat till Eva Back och Erik Lövgren 2017-03-22
Kockan 12,25

Nu är det dags att ni erkänner att ni svikit era löften och därmed svikit oss medborgare.

Hej Erik Lövgren och Eva Back.
Jag och många med mig är ytterst irriterade ledsna och arga över hur ni gång på annan sviker oss medborgare skattebetalare och patienter.
Ni lovade 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering i Västernorrland.
Sanningen har blivet följande 3 utlovade akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och den utlovade utvecklingen av medicinsk rehab vart en total nedläggning av en väl fungerande medicinsk rehabiliteringsklinik i Härnösand, som med mycket goda resultat rehabiliterade tillbaka många människor med bland annat Neurologiska skalder och sjukdomar till ett värdigt och i många fall fullt fungerande liv igen, dessa möjligheter har ni Landstinget i Västernorrland nu en gång för alla slagit i spillror genom att slå sönder den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand , och ni har även förstört ett väl fungerande akutsjukhus i Sollefteå, vad ni aldrig har talat om är hur mycket ni spara på Landstingskansliet bland tjänstemän och politiker, dessa får tydligen ställa till med hur mycket dumheter som helst tillika kosta hur mycket som helst utan några som helst konsekvenser.
Vad ni i er nedrustningsiver inte heller tänker på är att människor som eventuellt har för avsikt att flytta till vårat natursköna och vackra län frågar efter är Social service Vård Omsorg om äldre sjuka och handikapade, mödrar och fäder som skall föda barn och se till att Västernorrland fortsätter att leva. Dessa grupper av människor tycks ni inte ha speciellt mycket till övers för, trots att ni båda företräder ett parti som säger sig värna om just nämnda grupper, vad era svek kommer att medföra inför nästa val är lätt att räkna ut och ni kan nog börja städa ut er redan nu, för något förtroende har ni inte hos oss medborgare och väljare och kommer ni inte heller att få inför nästa val. Så sent som i dagens tidning kan vi läsa om att ni börjar rasera närvården i Härnösand och ni gör nog lika dant på flera andra platser i vårat vackra Län Västernorrland. En rasering av närvården i Härnösand och rasering av Sollefteå Akutsjukhus innebär ökade kostnader för er i form av ökade sjukresor med taxi, bårbilar och annat, vilket vi alla kommer att få betala dyrt för.
Tror ni på en utveckling av Västernorrland med eran framfart mot vården i Västernmorrland ? Jag gör det inte, och vore jag inte så rotad som jag är i detta vackra län så hade jag i likhet med många andra nog lämnat Västernorrland . des värre tycks Landstinget5 vara ett nationellt problem d.v.s. ett problem i hela Sverige, men nu koncentrerar jag och många med mig oss på att förklara för er vad den pågående nedrustningen och sveket mot oss medborgare, skattebetalare, väljare och patienter Kommer att få för konsekvenser i kommande val .
Vad ni aldrig lyckats presentera är konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för nedrustningen, de kostnader och besparingar som nämns i media bygger mest på lösa antaganden.
Vi skall komma ihåg att de som behöver sjukvården mest är de svagaste grupperna Handikappade sjuka och äldre, men med era synsätt så kommer vi nog snart att vara tillbaka i backstugesitteriet, något jag innerligt hoppas slippa uppleva och jag hoppas att ni vet vad det är och innebär.
Till sist är det ingen i hela Västernorrland som på något vis tror på era förklaringar till nedrustningen i vården i Västernorrland som drabbar de mest utsatta grupperna Barn Handikappade Sjuka och Gamla.
Hade nedrustningen i vården varit förenade med sparbeting borde ju ekonomin ha gått ihop när ni slog sönder Härnösands Akutsjukhus, men nix pix inte då heller och vi tror inte på era förklaringar nu och i framtiden heller, d.v.s. så länge ni har någon vård kvar i Västernorrland att slå sönder,. Frågan är bara vad ni tänker haverarera här näst d.v.s. när ni slagit sönder vården fullständigt i Västernorrland med ett allt mer axelererande kaos Vid Sjukhuset i Sundsvall ?
Och vi skall ju komma ihåg att allt sker på olaglig väg eftersom det vare sig finns några konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser.

Härnösand 2017-03-22
Andreas Menzel