Nej till kameraövervakning i sambiblioteket i Härnösand

Medborgarförslag gällande kameraövervakning i sambiblioteket fick nej vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Härnösand, detta med hänvisning till den personliga intrigriteten som kameraövervakning innebär. Nejet till övervakning i sambiblioteket i Härnösand beror på ett tidigare nej Kammarätten efter en begäran från kungliga biblioteket att få övervaka stölder från sina samlingar efter flera stölder. Och visst skall hänsyn tas till den personliga integriteten men skall man väga de lilla intrång i den personliga intrigriteten mot säkerheten för den enskilda individen, så måste nog säkerheten gå före integritetsskyddet eftersom det förekommer rätta många incidenter där oskyldiga samhällsmedborgare utsätts för brott och ett ja till medborgarförslaget i Härnösands Kommunfullmäktige hade nog suttit bra.
Man frågar sig ibland hur jurister tänker,. Och jag vill betona att det inte är beslutet i Kommunfullmäktige som förbryllar mig.Utan i stället är det Kammarättens utslag, vilket starkt kan äventyra den enskildes säkerhet. Det känns inte lätt att göra en insats i samhället som ur mänskliga ögon ter sig rätt, när rättvisan sätter käppar i hjulen .