Nej till övergångsställe vid bostadsområde upprör och förvånar

Undertecknad mottog i dag måndag 2015-03-01 Härnösands Kommun Samhällsnämndens beslut om avslag gällande övergångsställe vid Bostafsområdet Torsvik, ett beslut som mottogs med stor besvikelse och förvåning, motiveringen lyder att det finns 2 övergångsställen med ett antal hundra eters mellanrum tillgängliga, varav det ena ligger vid tunneln vid resecentrum och det andra i kurvan mot Viktoriagatan, alltså rätt långt bort från bostadsområdet Torsvik, där det bor flera funktionshindrade och äldre, många behöver även hjälpmedel i form av rullatorer, permobiler och rullstol.
Att i detta läge hävda att det är ju nära till nästa övergångsställe eller ännu värre skriva att det är ju inte förbjudet att passera gatan alltså menat även där inget övergångsställe finns bevisar avsaknad av förståelse för människor som har det något svårare än fullt friska människor.
Min förhoppning är att Samhällsnämnden i Härnösands Kommun tar sig ännu en funderare och omprövar sitt beslut, sätter sig in i problematiken och till sist ser till att ge ärendet en ny prövning och därefter överlämnar detta till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, så att undertecknad i egenskap av förslagsställare får chansen att motivera och förklara ärendet, för vi har alla oavsett personliga förutsättningar till en säker trafikmiljö, eller har det börjat råda någon form av rang i form av du skall du skall inte

Samhällsnämnden säger nej till övergångsställe vid bostadsområde