Upphandling av kolektivtraffik

Upphandlingen av Kollektivtrafik i Härnösand är nu avslutad och ny huvudman blir Byberg och Nordin som skall sköta denna trafik från och med Juni månad i år. Som vi alla vet är detta ett anrikt företag med färggranna bussar. Och när jag hörde att de vunnit upphandlingen för de närmaste åren vart jag å deras vägnar mycket glad och tänkte så intressant och kul nu får vi äntliggen färggranna bussar i Härnösand. Men döm om min förvåning när jag får reda på att Länstrafik i Västernorrland har beslutat att alla bussar som skall gå i linjetrafik skall vara vita dvs färglösa och frågan är om det ens kommer att få stå Byberg och Nordin på dessa bussar ?
Är verkligen beslutsfattarna i denna fråga i detta fall Länstrafik i Västernorrland så färg och fantasilösa?
Varje entreprenör har ju sin identitet som man gärna vill behålla. SÅ även säkert även Byberg och Nordin, när man från och med halvårsskiftet skall sköta kollektivtrafiken i Härnösand. Jag gratulerar dem till upphandlingen och ser fram emot färggranna bussar i Härnösands stads och landsbygdstrafik. Till sist förväntar jag mig ett svar från ansvariga i upphandlingsfrågor vid Länstrafik i Västernorrland om det är sant som jag hört från föga trovärdigt håll och i så fall varför?

Upphandlingen av kollektivtrafiken i Härnösand avslutad