Ny sparchock på 399 miljoner för Landstingsvården i Västernorrland

I dag kan vi åter läsa om en ny sparchock på 399 miljoner kronor. Frågan är bara vad de skall spara på denna gång, för nu har ju Landstinget som bekant totalhavererat vården i Härnösand och snart sagt i hela Västernorrland, så nu får man väl ta till med osthyvelprincipen inom de egna väggarna inom administrationen på Landstingets Kansli i Härnösand, avsätt ett antal höga chefer till att börja med, fortsätt sedan med att skapa en betydligt mindre administration, som kan inrymmas i de tomma lokalerna vid Härnösands Sjukhus. Avyttra fastigheterna på Storgatan 1 nuvarande Landstingskansliet och Sessionssalsbyggnad. Avyttra all verksamhet som inte har med vården att göra, avveckla Landstingets Kulturförvaltning och överför denna verksamhet till Kommunernas kullturförvaltningar. Överför infrastrukturfrågorna till Trafikverket. Ja listan med förslag till åtgärder för att komma till rätta med Landstinget ständiga ekonomiska problem kan göras hur lång som helst. Ett är dock klart att vården måste få mer resurser för att klara de alltjämt ökade behoven, då våran befolkning blir allt äldre och därmed ökar behoven av vård. Förvånansvärt att Landstinget i Västernorrland fortfarande har de som vill arbeta inom vården, en beundransvärd personal.