Höga truttoarkanter på Nybrogatan en fara för funktionshindrade

För något års  sedan gjordes stenbeläggningen och trottoarer på Nybrogatan i Härnösand om, men med så höga kanter som resultat så att man som gående verkligen tvingas se upp och för en funktionshindrad är dessa en ren livsfara, och för fordon en stor skaderisk. Men låt oss nu ta exemplen rörelsehindrade som ofta tar sig fram med permobiler eller rullatorer, eller synskadade som kanske inte hinner uppfatta dessa hinder i tid. Hur skall dessa personer kunna röra sig tryggt och säker i Härnösands Centrum med sådana hinder i vägen, varför gjordes inga avfasningar av kanterna när dessa åtgärder vidtogs så att alla skulle kunna röra sig där utan fara för eget liv, är Nybrogatan och övriga gator i Härnösand  ingen offentlig plats där alla alltså även funktionshindrade skall kunna röra sig utan större problem, har vi inget lokalt handikappråd med rött till insyn och påverkansmöjlighet ?

Tänk på att alla gator är offentliga platser där alla skall kunna röra sig tryggt och säkert alltså även funktionshindrade. Vad gäller fordonen så som bussat hör jag ofta att dessa kör mot dessa fasansfullt höga trottoarkanter vad får dessa för skador och vad kostar dessa skador?

Jag föreslår att det snarast tillsätts en grupp som även innehåller representanter från handikapporganisationerna i Härnösand som aktivt skall titta på påpekat problem.