Ökad hotbild mot Kommunfullmäktige kräver vakter ?

Sverigedemokrat ser en ökad hotbild mot politiker i Kommunfullmäktige i Härnösand och kräver därför ökad säkerhet i form av vakter vid fullmäktigesammanträdena.

Om man skulle tillmötesgå Sverigedemokraten Lars Lundgren på dennes begäran att sätta in vakter vid de offentliga sammanträdena så höjer man kanske säkerheten med någon procent, men man gör det även mindre intressant för oss medborgare att följa för oss medborgare viktyiga och intressanta frågor.

Jag kan väl i sig förstå oron, men som intresserad och engagerad  medborgare av vad som händer och sker i våran Kommun, så sitter jag själv rätt ofta och lyssnar på vad som händer i de olika ärendena, och tycker att vi skall värna om våran rätt och öppenhet att följa Kommunfullmäktige sammanträdena på plats utan att vi skall behöva visiteras av vakter, då jag tror att vi som sitter och lyssnar är fredliga och engagerade medborgare utan onda avsikter, en ökad kontroll kommer att minska intresset i för oss medborgare viktiga frågor och detta kan inte heller vara SD:s mening så låt fullmäktigesammanträdena förbli en medborgerlig öppen förhandling med rätt och möjlighet för oss medborgare att följa förhandlingarna på plats, utan att först bli visiterade av vakter, vi lever i ett fritt Sverige och Härnösand 2013 och låt det så förbli även i framtiden