Ökad trygghet i Härnösand

Diskussion med våra politiker och polisen om tryggheten i Härnösand

På Onsags eftermidagen anordnades en information och diskussion om hur vi skall äka tryggheten i Härnösand,närvarande var polisen,och representanter för Härnösands Kommun som var arrangörer, men var var Härnösandsborna? Hade kanske varit bättre att göra detta som ett kvällsevenemang, med bättre anonsering eftersom frågan är viktig.