Landstingets nedrustning i vården och juridiska kunskaper

Landsinget i Västernorrland verkställer beslut gällande Rehabiliteringsmedicins i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå, trots att besluten är överklagade och en omfattande skriftväxling pågår mellan undertecknad och domstolar gällande ovannämnda enheter och man frågar sig hur det är med de juridiska kunskaperna i Landstinget, och om de kännbar till att överklagade beslut på inga villkor får verkställas under pågående rättsprocess? Landsting med en så urusel ekonomi borde avvakta alla rättsliga processer och ombyggnationer i avvaktans på att rättsprocessen har sin gång, vad gäller ombyggnationer avser jag de ombyggnationer av Rehabmediicin lokaler i Härnösand, vilket om Lanstinget har otur kan bli en mycket kostsam historia om överklagande part/parter skulle vinna målet.
Vi må Väl förhoppningsvis inte ha sjunkit så lågt i demokratiprocessen så att vi Västernborrland övergett vår fria demokrati oh övergott till öststatspolitik, där medborgarnas röster inte gäller. Uppmaning till Landstinget. Växla ner omgående stoppa ombyggnationerna av Rehabmediicin och Akuten i Sollefteå jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Erik Lövgren att inga åtgärder vidtas förrän konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser redovisats och så länge rättsprocessen pågår.

Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten