Landstinget åsidosätter patientsäkerheten

Landstinget i Västernorrland åsidosätter patientsäkerheten i Rehabbassängen i Härnösand. Detta då en sjukgymnast befinner sig i reehabbassängen med 10-12 personer. Alla som har tid i reehabbassängen går där på remiss av sjukgymnast på grund av någon åkomma. Enligt vad undertecknad känner till skall reehabbassängen alltid bemannas av minst 2 personer. Detta för att snabbt kunna ingripa vid eventuella tillbud. Men Landstinget i Västernorrland sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand allt i sin spariver och därmed åsidosätter man patientsäkerheten. Inte nog med detta så har man för lite ambulanser vilket gör att det kan ta ända upp till en timme att få fram en ambulans. Tisdag den 4 november 2014 befinner jag mig till min vanliga tid i reehabbassängen och strax före tidens slut drabbas jag av ett krampanfall i vattnet, jag kommer tack vare ett rådigt ingripande av tjänstgörande sjukgymnast upp ur vattnet och hon får mig i liggande läge. Men eftersom båda ambulanserna befann sig i insats så hade Härnösand inga ambulanser till hands vilket innebar en väntetid på ca 1 timme, är detta god och fungerande vård ? En eloge till tjänstgörande sjukgymnast, jourhavande läkare och ambulanspersonal Det känns fruktansvärt jobbigt att dra upp enskilda fall för att förklara bristerna i vården för våra beslutsfattare i Landstinget och jag kräver omgående svar från Elisabet Strömqvist eller Per Wahlberg om förbättrad säkerhet i reehabbassängen och Ambulanstillgänglighet i Härnösand