Kaos vid Länsjukhuset Sundsvall Härnösand

Platsbrist vid Länssjukhuset Härnösand Sundsvall
Enigt uppgifter i tidningen Ångermanland Onsdag 26 Mars 2014 är bristen på vårdplatser vid Länssjukhuset i Sundsvall på rekordnivåer. Under måndag och tisdag 24 och 25/3 hade Sundsvalls Sjukhus 25 överbeläggningar. På Tisdagsmorgonen skall det ha sett bedrövligt ut enligt stabschef för specialistvården vid Sundvalls Sjukhus Barbro Lundberg. De senaste veckornas överbeläggningar har skapat mycket stora bekymmer för sjukvården och problemen fortsätter och frågan är vad Landstingsledningens med Per Wahlberg, Ingeborg Viksten Jacomina Bertema med flera tänker göra åt dessa problem som varit kända ända sedan Härnösands Sjukhus stängdes för ca 10 år sedan ?
Den nu rådande situationen beskrivs av vårdpersonalen vi d Länssjukhuset i Sundsvall som den värsta med 27 överbeläggningar under Februari månad. De nu presenterade överbeläggningarna innebär att vårdpersonalen får arbeta mycket hårt för att klara rådande situation, enligt uppgifter behöver man som patient inte vara rädd för att inte få den vård man behöver. Men visst oroas man när patienter tvingas ligga i för vård ej avsedda utrymmen och när personalen gör sitt yttersta för att på bästa sätt ta hand om patienter och frågan är vad Landstingets ansvariga politiker gör för att garanterad patienterna en säker vård och personalen en mänsklig arbetssituation ? När skall Landstinget redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna
Jag kräver omgående svar av Per Walberg.