Landstingspolitiker vägrar deklarera bilresor

Landstingspolitiker kräver miljonbelopp för bilersättning utan att deklarera dessa resor.Allt medan en vanlig medborgare skall deklarerar var enda krona och allt medan Landstingets ekonomi blir sämre och sämre, vilket drabbar oss medborgare i form av höjd Landstingsskatt och en fortsatt nedrustning i vården, eftersom Landstinget hävdar att ekonomin inte går i hop, . Men det är klart att Landstinngets ekonomi aldrig kan gå i hop med den okunskap och omdömeslöshet som de hanterar våra alltså medborgarnas skattemedel, och det handlar alltså om miljonbelopp som vi skattebetalare och medborgare skall vara med och betala i form av ytterligare nedrustning i värden när Landstingets ekonomi som vanligt går med stora underskott.
Tänk om det funnits något sätt att slippa Landstingsskatten på , då dessa pengar tycks gå till allt annat än Landstingets huvuduppgift vården. Om det nu är så att Landstingspolitikers vägrar stå för sina kostnader får de väl i avvaktan på en nedläggning av Landstinget bosätta sig i Härnösand, så att de kan nyttja kollektivtrafiken i staden , cykla eller gå.
Landstingets ekonomi är ju som vi alla väl känner till i botten, och då skall inte de slantar som detta konkutsbo förfogar över användas för att bekosta dyra resor åt Landstingstoppen