Hutlösa politikerlöner

I Fredagens tidning redovisas ett antal politiker löner som ligger mellan lägst ligger Anders Boquist Härnösand med 29 800 och högst ligger Eva Sonidsson med 792 100 Elvy Söderström 774 000 Elisabet Larsen 647 500 i ¨årslön. Vad skall man säga om detta när det skall sparas på alla håll? Ett sparande som för det mesta drabbar de sämst ställda med en inkomst på mellan 10 000-15 000 genomsnittsinkomst. Må så vara att de med den högsta inkomsten sitter i ledandse ställning i Länets kommuner, men inte heller dessa kan mer än leva åta och b., Utan att veta vad dessa personer har för utgifter kan jag som låginkomsttagare konstatera att de måste ha bra mycket kvar efter skatt och alla omkostnader de har. Inte undra på att Kommuner och Landsting i många fall går på knäna. och åter ställer jag frågan till ledande politiker när det skall börja skäras i toppen för att räcka till de lägsta inkomsterna, alltså till dem som försöker att få sin månad att gå runt ? Jag vill poängtera att det inte handlar om avundsjuka utan om att få till stånd en jämnare ekonomisk fördelning. Och skall det sparas så måste alla vara med att ta de ansvaret alltså även ledande politiker.
Tar vi som exempel en årsinkomst på 770 000 så ger det en månadsinkomst på 64 100 kr inte illa.