Henösands Privilegiedag firades under lördagen

Den 11 mars 1585 grundades Härnösand och fick därmed sina stadsrättigheter.
Stadsprivilegier var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar På lördagen firades 430 års jubileum med öppet hus i bland annat rådhuset och andra offentliga byggnader.Även denna gång i närvaro av Johan den III men denna gång i närvaro av Johan Högberg till vardags gymnasielärare i Kramfors som gestaltade Johann den III på ett förträffligt sätt Dessutom kunde den intresserade ta del av en föreläsning om gravfälten i Tullportsperken i Härnösand gjord av Länsmuseet Västernorrland, och mänga hade sökt sig till rådhuset för at fira denna dag i ett vackert vårväder. Vi tackar Härnösands Kommun och Johann den III för ett tidsenligt firande och hoppas att traditionen får bestå. Ett stort plus är att Härnösands Rådhus numera är tillgängligt för alla, efter att man installerat hiss.

Härnösands privilegiedag