Region ökar lön till Hedlund(C)

Enligt Uppgifter till Tingen Ångermanland Höjer Landstingsfullmäktige Hans Hedlund Vice ordförande landstingsstyrelsen med i runda slängar 10 000 kronor i månaden. Förklaringen skulle vara att Hans Hedlund skulle ha fått utökade uppdrag i samband med de regionala utvecklingsfrågorna. man måste fråga såg vad Hans Hedlund och andra som förväntas få rejäla arvodespåslag i och med regionbildningen skall göra med alla pengarna. Må vi hoppas att de får betala så där 80% i skatt, så att de kommer ned i en inkomst av en vanlig inkomsttagare, alltså lite drygt 10000-15000Kronor i månaden räknat efter skatt. Må vi också hoppas att större delen av detta skattebelopp dras i Landstingsskatt, så att vi äntligen skall kunna höra att Landstinget inte minskar på vården ytteriggare under förevändningen att de ekonomiska resurserna skulle kräva en sådan åtgärd. För övrigt vet vi ju att de neddragningar som hittills skett och allt jämt sker inom vården inte är ekonomiskt betingade då Landstinget går med allt större underskott ju mera de drar ned inom vården. Till sist stinker det om arvodeshöjningarna till våra Landstingspolitiker något de aldrig gjort eller kommer att göra rätt för. Jag kräver även svar från Pär Walberg att framtida besparingar inte drabbar vården.