Region Västernorrland en historisk gigantisk felsatsning

En gigantiskt Historisk felsatsning, som kommer att försämra vården i Västernorrland ytterligare, eftersom Landstinget därmed kommer att pyssla med ännu mer som inte har ett dyft med Landstingets verksamhet att göra, och naturligtvis är det oss medborgare,skattebetalare,patienter och vårdanställda detta kommer att drabba i form av sämre tillgänglighet,högre arbetsbelastning och längre väntetider.
Att nedrustningen skulle vara ekonomiskt betingad och att den skulle bli bättre genom centraliseringen till Sundsvall ä’r det inte en sunt tänkande människa som tror på .
3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott sedan den lades ned i Härnösand, och allt har skett på lösa antaganden och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och allt drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,som i stället fått en kostnad mer att dras med genom Region Västernorrlands bildande, vilket kan liknas vid snigeln som bygger bo kring sig själv, Nu står vi inför ett val och då gäller det att komma i håg Landstingets brutna löften om tre akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, som dessa tölpar inbillade sig skulle bli bättre genom att stuva in den i geriatrisk rehab i Sundsvall, men som vanlig´t blir ju all nedrustning i vården aldrig bättre utan bara sämre . Så nu gäller det att alla Västernorrlänningar kommer i håg alla sveken om utveckling av vården i Västernorrland, och nu är det dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och i stället låta staten överta ansvaret för vården, för sämre kan det inte bli. I Region Västernorrland har det försnillats miljontals kronor på chefer,konsulter och direktörer, pengar som oavkortat hade kunnat användas till att utveckla vården i Västernorrland. Valdagen närmar sig och då gäller det att komma i håg alla svikna löften och felsatsningar

Region Västernorrland en gigantisk historisk felsatsning

Region Västernorrland

 

Regionrådet Erik Lövgren

Landstingsrådet =Regionrådet Erik Lövgren så kallat regionråd i Västernorrland lyser beter sig som en liten skolpojke när han tros trycka på knappen för den nya skylten Region Västernorrland, men ett är nog rätt säkert att vi skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland, lyser nog varken över Landstinget i Västernorrland,den nya skylten Region Västernorrland på Landstingsfasaden eller över Landstingsledningen som havererat den Västernorrländska Vården, alltså en regionbildning till inget nytta för oss medborgare,skattebetalare, patienter och vårdanställda.

Inkompetent Regionledning en kostnadskrävande ineffektiv koloss på lerfötter

Regiondirektör Hans Viklund i likhet med hela Regionindelningen i Landstinget är inkompetenta och kostnadskrävande element i en organisation som stampar i leran, Frågan är ju om Regiondirektör Viklund i likhet med hela övriga regionledningen och alla tjänstemän som överhuvudtaget begriper vad de sysslar med och vad det får för konsekvenser för oss medborgare?                        

Landstingets regiondirektör Hans Viklund

Om de så mycket som en enda gång skulle lyssna på opinionen, skulle de kunna undvika mycket irritation och de skulle inte heller behöva utstå hot eller andra obehagligheter, även om hot aldrig skall tolereras, men vi kan inte bortse i från att som Landstinget beter sig mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, så får man nog ta skeden i vacker hand och förstå att man själv har en mycket stor skuld i de hot och trakasserier som enligt uppgift i media förekommer.

Landstinget har nu alltså 2017 raserat så gott som hela den fungerande vården i Västernorrland, då man slagit sönder all akutverksamhet i såväl Sollefteå som Härnösand och frågan är hur länge akuten i Övik kommer att fungera, Regiondirektör Viklund som är en av dew mest kostnadskrävande kolosserna i Landstinget ,skall i stället för att utreda fortsatt rasering av vården i Västernorrland, inge begäran till Landstingets politiska ledning om att de skall utreda huruvida Regiondirektören och Region Västernorrland blivit en alldeles för dyr affär, en affär som vi som medborgare, patienter och skattebetalare får betala med fara för våra liv och hälsa. Regiondirektör Viklund är så vitt jag vet inte ny i Västernorrland då denne arbetat på andra statliga myndigheter i Västernorrland tidigare, han borde därför känna till de problem som den pågående centraliseringen för med sig, och han borde i vart fall ha så mycket innanför hjässan så att han inser att skall det sparas i fortsättningen skall detta ske i Landstingstoppen, och eftersom Landstinget sitter i ett mycket taskigt läge ekonomiskt, är det bara att hoppas att den politiska ledningen säger nej till alla bonusar, alla fallskärmar,alla stafetter, och alla löneförhöjningar, för nu skall det städas från toppen.
Sammanfattningsvis skall jag avsluta med att konstatera att all s.k utveckling i Landstinget har bara lett till försämringar, 4 akutsjukhus vart först 3 och nu är det bara 2 kvar, den Medicinska rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott, då medicinsk rehabilitering inte går att sammanblanda med Geriatrisk Rehabilitering så som Landstinget i Västernorrland gjort och allt jämt gör,Landstingets nedrustning i vården måste vidare ses som olaglig eftersom den saknar så väl konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, denna nedrustning är inte heller försvarbar ur så väl patientsäkerhetssynpunkt som ur personalsynpunkt,. å nu är det dags att städa Landstingstrappan från toppen och plocka bort alla onödiga direktörer,småspovar och,stafetter och om Landstinget skall fortsätta satt existera skall de ägna sig åt att sköta den uppgift de en gång sattes att sköta nämligen Hälso och sjukvården och saknar de kompetens,kunskap och vilja att sköta denna viktiga uppgift, så ärt det dags att omgående få bort denna koloss på lerfötter, för då har Landstinget ingen uppgift att fylla Längre, vilket i och för sig inte är något nytt .
Landstinget skall satsa på en hållbar utveckling i vården så slipper man dra på sig en massa extra kostnader för Stafetter, men som läget ser ut nu så flyr de vårdanställda Landstinget i Västernorrland med allt vad det innebär för oss patienter och den vårdpersonal som tappert fortsätter att arbeta åt Landstinget i Västernorrland,det är inte okänt att många arbetar just för att de känner sin uppgift som mycket viktig, frågan är bara hur länge det skall ta innan Landstinget i egenskap av arbetsgivare tar sitt ansvar och inser det allvarliga i vårdkrisen i Västernorrland.