Regionfrågan sprack

Läser just att regionfrågan sprack under onsdagen och tack gode gud för det kan man nog säga.i 8 år har utredaren Glen Nordlund arbetat med regionfrågan och o går nåddes han enligt uppgifter i Tå av beskedet att det inte blir någon Region med  Jämtland och tack gode gud för att detta förslag sprack ett sådant förslag hade bara kostat oss medborgare och skattebetalare en massa pengar till ingen nytta samtidigt som besluten hamnat ännu längre ifrån medborgarna än i dag, den ända fördelen som man hade kunnat skönja var att vi med all sannolikhet hade blivit av med kolossen på lerfötter Landstinget och i och med detta hade nog valfriheten i vården ökat, men nu torde det dröja innan en ny ansökan kommer till stånd vilket kan gynna oss skattebetalare i Västernorrland