Svar till J.G. Christer Andersson.

Bäste J. G. Christer Andersson.

Du upplyste vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde om att bassängfrågan är en Landstingsfråga och inget som Kommunfullmäktige skall ägna sig åt,vilket i och för sig är helt korrekt och vilket undertecknad är fullt medveten om, men när nu inte Landstinget tycks ha förstånd och kunskap om hur denna anläggning inklusive medicinsk rehab skall drivas så måste man kunna vara beredd att samarbeta över gränserna för ds olika myndigheterna, vilket jag förutsätter att du och övriga i Kommunfullmäktige förstå allt i akt och mening att vara tillgängligg för patienterna och därmed hålla kostnaderna för Landstinget för slutenvården  men nu främst för  Rehabiliteringsvården nere.