Varför har det blivit så tyst om nedläggningen av Rehabmedicin i Härnösand ?

Varför har det blivit så tyst om nedläggningen av Rehabmedi8cin i Härnösand ?
Denna nedläggning är olaglig i den meningen att den diskriminerar en stor patientgrupp med Neurologiska skador och handikapp, och därmed har Landstinget redan brutit mot begreppet vård på lika villkor. och nu är det dags att våra lagar skrivs om så att de passar in i dagens människosyn och inte bara handlar om rena lagar och paragrafer, vilket vi fått uppleva flera gånger vad gäller vården i Västernorrland som nedrustas i en skrämmande takt och därmed även visar på stora risker för människoliv. Landstingets nedrustning i vården omänsklig och olaglig, i den mening att vi medborgare totalt har mistat våra möjligheter till påverkan, vilket vi har fått många bevis på under många år . Landstingets förtroende är förbrukat bland oss boende i Västernorrland och nu är det inte bara hög tid utan mycket hög tid att vi får bort kolossen på lerfötter Landstinget och att vården får en annan struktur med en annan huvudman, där vi förhoppningsvis slipper se hur patienter far illa till följd av brister i vården, vilket totalt beror på beslutsfattarnas okunskap och oförståelse för vad en fungerande vård i Västernorrland är värd för oss medborgare, det finns ju som vi vet vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser upprättade så nedrustningen är olaglig och farlig för så väl patienter som vårdpersonal och måste omgående stoppas. Västernorrland skulle ha 3 Akutsjukhus svikna löften alltså.

Rehabmedicin i Härnösand ett minne blott

Så har då en viktig epok i Landstingets verksamhet slagits i spillror trots löfte om utveckling, detta i och med att Rehabmediicin lagts ner i Härnösand och nu mera ersätts av Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, dessa rehabiliteringsformer skiljer sig i väsentlig grad åt, då Geriatrisk Rehabilitering vänder sig till den äldre befolkningen över 65 medan Medicinsk Rehabilitering handlar om att rehabilitera tillbaka unga människor till ett drägligt många gånger ett liv i arbete efter olycka, skada eller sjukdom något som alla alltså även Landstinget tjänar på, men det har de inte förstått och det som nu hänt är ett svek från Landstingets sida mot oss medborgare dessutom sker allt utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser och därmed är även detta beslut att slå sönder den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland ett olagligt tilltag från Landstingets sida. Det man tror sig spara på detta kommer av allt att döma att leda till ökade sjukresekostnader och längre vårdtider, och till sist tycks Landstinget inte ha mycket till övers för den yngre befolkningen i Västernorrland och inte heller de som bor i Västra området, dvs de som tillhör upptagningsområdet för Sollefteå Akutsjukhus. Nu är Landstingets tid förbi och kom nu i håg de svikna lufterna till valet om 2 år alltså 2018 Då skall Landstinget bort

Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott
Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott