i Sollefteå kämpar de på bra. Men varför har det blivit så tyst om Rehabmedicin i Härnösand ?

Sollefteå Kämpar de på bra för att rädda vården i Västernorrland undan mer förfall än som redan sket Men varför har det blivit så proväckande tyst om Landstingets totaldemolering av den medicinska Rehabiliteringsvården i Västernorrland, Orkar vi inte längre ,törs vi inte längre, vill vi inte längre stångas för vår rätt eller vad har hänt. i dag slår Landstingets alltså sönder allt som återstår av fungerande vård i Ångermanland, dags att dra ett streck över Medelpad , för de bryr sig ju ändå inte om hur vi i Ångermanland har det.Och Nickedockorna i Landstinget med Lövgren och Back sitter väl och klappar sig själva på axeln, eller vad tror ni?

Frågor ställda till Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back

Landstinget verkställer överklagat beslut
Beslutet om Rehabmediicin verkställt trots att ärendet är överklagat
Frågor ställda till Erik Lövgren och Eva Back tror någon att man får något svar ?

Hej Erik Lövgren Eva Back
Ni lovade utveckling av den medicinska rehabiliteringen .Men ni har gjort raka motsatsen genom att avveckla Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Är Du/Ni medvetna om följande.
a) Landstinget bryter mot lagen genom att inte presentera konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser.
b) Ni har ett hyreskontrakt som löper till 2017- eller om det till och med är 2018 för Rehabmediicin i Härnösand Kontraktsbrott ?
c)Inget nämns om besparingar vid Landstingskansliet. Varför ?
d) Ni diskriminerar unga neurologiskt handikappade och trafikskadade genom att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand Hur ser ni på detta ?
e) Beslutet om Rehabmediicin i Härnösand är överklagat Är ni medvetna om detta ?
f) Hur kan ni då tillåta rasering och byggstart av Rehabmedicins lokaler i Härnösand under pågående rättsprocess.
g)Hur är det egentligen med Landstingets juridiska kunskaper vad gäller verkställighet av överklagade beslut?

Andreas Menzel

Landstingets nedrustning i vården måste omgående stoppas Skriv på uppropet i länken

Gode eftermiddag
Kampen om en rättvis sjukvård på lika villkor får inte falna. Landstingen/Landstinget i Västernorrland gör allt vad som står i deras makt för att rasera sjukvården och därmed sviker de avgivna löften från senaste valet, som för Västernorrland innebar 3 fullvärdiga Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering,
I stället har vi 2 Akutsjukhus och ingen Medicinsk Rehabilitering för unga människor kvar i Västernorrland, då Landstinget slagit sönder Medicinsk Rehabilitering i Härnösand och tror att Rehabilitering av Unga människor blir lika bra i Sundsvall, så är det givetvis inte eftersom Medicinsk Rehabilitering och Geriatrisk Rehabilitering går ut på 2 olika typer av rehabilitering med 2 helt skilda patientgrupper.
Medicinsk Rehabilitering vänder sig till människor i arbetsför ålder som råkat ut för olycka, skada eller Neurologiska Sjukdomar medan Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall vänder sig till den äldre befolkningen med helt andra förutsättningar.
Båda Rehabiliteringsformerna är viktiga, men går inte att blanda med varandra. Det Landstinget gör är att försämra tillgängligheten på vård samt att vården inte längre kan anses ges på lika villkor i och med nedläggningen medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus, och därför är det viktigt att alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige omgående skriver på detta upprop
Vi skall vidare komma i håg att de nu genomförda avvecklingarna sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och därmed måste anses olagliga, då det handlar om skatemedel. Vidare är de att betrakta som mycket farliga ur så väl patientsäkerhetssynpunkt som arbetsmiljösynpunkt, till följd av platsbrist och överbeläggningar vilket kostar Landstinget mångmiljonbelopp i böter,. Pengar som i stället skall användas till vården i Västernorrland och Sverige.
Sluta gräva från botten, och skär i stället från toppen i Landstinget
Vi kräver Värdig och säker vård för patienter och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda
Stoppa nedrusningen i vården i Västernorrland och Sverige.
Bemanna sjukvården med fast personal och inte med stafetter
Använd våra skattemedel till vård och inte till Fallskärmar, konsulter, chefer och böter slopa Landstingets kulturenhet överför kollektivtrafiken till staten och Kommuner.
Öppna Rehabmediicin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus., och rör inte Öviks Akutsjukhus
Skriv även på och dela uppropet för vården i Västernorrland och Sverige.

rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhusHärnösand 2016-09-18

Andreas Menzel