Residenset till salu ?

Ja inte än, men detta kan bli den bistra sanningen vid en regionbildning med Jämtland. En åtgärd som dess värre rycker allt närmare, ju mera som försvinner från Härnösand. Nyligen beslutade Mittuniversitet att lämna Härnösand. Ett stort dråpslag mot Härnösand. Frågan är hur Västernorrland och Härnösand, skall klara sig i en framtid vid bildande av storregion? Och hur vår nuvarande landshövding i Västernorrland Bo Källstrand ser på bildandet av en storregion, då Härnösand kan förmodads hamna ytterligare i bakvatten .

Andreas Menzel