S Kongressen inte kompetenta att fatta beslut

S-kongressen ger Landstinget en omotiverat och felaktig medvind. S Kongressen i likhet med Landstinget i Västernorrland har inte en aning om vad de nu fattade besluten om att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå innebär. Utan faller i ryggen på Landstinget i Västernorrland och vi medborgare patienter och vårdpersonal drabbas genom de olagliga besluten at lägga ner Akutoperationer i Sollefteå och Rehabmediicin i Härnösand och Erik Lövgren och Eva Back sitter där och myser och tror att de lyckats med något bra, i stället har de lyckats totalhaverera vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser så nu måste hela denna klan beläggas med restriktioner vad gäller resor och att fatta beslut, det är de inte kompetenta till, de skall ven beläggas med restriktioner vad avser ekonomisk hantering och ansva, något de inte är kompetenta att ta.