Svar till Ann-Cristin Munter gällande Sambiblioteket plan 4

Svar till Ann-Christin Munter Chef för Serviceenheten Härnösands Kommun Tack för ditt svar på min  insändare.

Jag vill klargöra upphovet till min insändare gälllande Sambibliotekets plan 4       Denna insändare har sitt ursprung i en händelse under senhösten ,vintern 2018 -2019, då det hade anordnats  en mässa på plan 4 mrf flera olika uytställare, och redan då påpekade undertecknad för ansvariga utställare att man borde ha kollat tillgänligheten innan man sade ja till plan 4 i sambiblioteke, som vid tiden för denna mässa inte var tillgänglig på annat sätt än från utsidan d.v.s via universitetsbacken och övre ingången, vad jag des värre inte visste var att medan miin insändare goick in för publicering, å han det hänfda att hissen åter gick till  plan 4, vilket jag och många med mig tackar för,men jag hoppas även på din förståelse för påpekande  och inte ser mitt påpekande som gnäll, utan bara ett sätt att få saken ändrad, det var kanske just mitt påpekande som gjorde att man åter gjprde ålan 4 fullt tillgängligt, trots att denna del av biblioteket som tillhörde högskoolan och Mittuniversitetet numrera inte inryms i lokalerna och lokalerna numera används för andra ändamål detta framkom vid ett samtal med infocentrets personal för en tid sedan .