Samhällsbetalda resor och traffiksäkerhet

Vad har Länstrafik i Västernorrland och Samtrans för regler och policy för Samhällsbetalda resor?
Tisdag den 2014-05-20 var jag i reehabbassängen i Härnösand. Resan dit var det inget problem med. Men resan hem kan liknas vid djurtransport. Hur kan Länstrafik och därmed Samtrans tillåta sig att i en vanlig taxibil klämma in 3 personer i ett trångt baksäte ?
Vilket resulterade i att ingen av oss satt bältad. eftersom varken bälten eller fastsättningarna för balterna gick att komma åt eftersom 2 av personernas hade stora rörelseproblem och rullatorer som skulle in i den redan fullastade bilen. Jag riktar ingen kritik mot medpassagerna, eller taxiförare utan kritiken riktas mot Samtrans och Länstrafik i Västernorrland som i egenskap av huvudman för dessa resor måste lära sig att förstå att sjukresor och färdtjänst används av personer som av en eller annan anledning är berättigade av dessa till följd av handikapp eller skada och då skall dessa resor ske på ett betryggande och säkert sätt, vilket inte kan anses vara fallet när det är så trångt så att det inte ens går att sitta bältad, och frågan är vem som hade betalat böterna 1500 kronor för bältesförseelse vid en poliskontroll ? Själv hade jag skicka en eventuell böstesavi till ansvariga i detta fall Länstrafiken i Västernorrland. Ännu ett bevis på att funktionshindrade tycks ha blivit en handelsvara och allt mindre värda i vårat samhälle varför ? Även vi betalar skatt och har rätt kräva säkra resor. förväntar mig svar från ansvariga.
Skulle vara intressant att höra huvudmännens dvs Kommunens och Landstingets inställning i denna fråga.

Hoppas på ett snart svar

Andreas Menzel