Förslag till ny plats för sommarens allsånger i Härnösand

Brev till kulturchefen i Härnösands Kommun  Elisabeth Oxelhöjd Förslag Ny plats för sommarens Evenemang Allsång

Tillskriver dig i egenskap av Härnösandsbo och en av de som aktivt engagerar mig i tillgänglighetsfrågor i vår Kommun, då jag själv har en funktionsnedsättning som innebär kroppsliga begränsningar, men jag gör inte detta bara ur eget intresse, utan tänker på den stora  grupp av människor som tyvärr drabbas av Länsmuseets beslut att stänga eller i vart fall starkt begränsa den ända tillgängliga vägen för fotgängare.

Då sommaren innebär många trevliga evenemang som jag hoppas skall vara tillgängliga för alla även i fortsättningen hoppas jag att bland annat de populära allsångskvällarna flyttas från Länsmuseet Murberget och mitt förslag till ny plats är den stora öppna platsen vid Technichus, denna plats är ur tillgänglighetssynpunkt mycket bättre, då den ligger centralt på gångavstånd för de allra flesta samt att inga avstängda vägar utgör några hinder för någon alltså inte heller för personer med funktionshinder att ta sig till detta och många andra populära evenemang  som tidigare hållits på Länsmuseet Murberget , även ur parkerings synpunkt är denna plats bra eftersom det finns goda parkeringsmöjligheter i omedelbar närhet till den stora öppna ytan som lämpar sig alldeles utmärkt för stora populära evenemang .