SD:S Jimmy Åkesson besökte Härnösand

SDS Jimmy Åkessons besök i Härnösand Många hade på lördagen kommit till Härnösands Torg för att vända SD:S Jimmy Åkesson ryggen till, detta för att visa att man inte stöder Sverigedemokraterna.
Arangemanget omgärdades av ett enormt säkerhetspådrag, med poliser både till fots och med helikopter, och man frågar sig vad kostar då allt detta oss skattebetalare och vart tar man pengarna i från.

[caption id="attachment_1395" align="alignleft" width="1024"] Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson besökte på lördagen bland annat Härnösand, ett besök som omgärdades av hög säkerhetsbevakning