Politikerna i Landstinget Västernorrland vill avsluta okupationen av Sollefteå Sjukhus

Politikerna har tröttnat,och vill avsluta okupationen i Sollefteå, men eftersom okupanterna i Sollefteå är människor med sunt förnuft och mänskliigt förstånd, vilket Landstingsledningen i Västernorrland saknar,så torde nog knappast okupanterna i Sollefteå ge upp, utan i styället skulle hela okupatioenen utvidgas, syn bara att vi aldrig han starta okupation av medicinsk rehab i HHärnösands Akutsjukhus.

Sollefteå Sjukhus läggs ner