Sjukhuset skall snarast återställas till sjukhus och inte hotell

Sjukhuset skall inte bli hotell utan återställas till Sjukhus, det är något som åligger Landstinget, däremot kan den lilla stab som behövs för att administrera vården inklusive vaktmästeri och servicefunktioner flytta in i de tomma lokalerna på sjukhuset och därmed frigörs Landstingets kansliets byggnad med garage kaffeteria parkeringspaser i mängder och andra bekvämligheter till det så önskade hotellet i Härnösand.